Начало Контакт Произведено в България
Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици Тестове за хормони и други замърсители Тестове за патогени Тестове за бисфенол А Тестове за алергени Тестове за мляко и млечни продукти Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общоразтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Romer Labs - AgraQuant® Plus ELISA количествени тестове за определяне на алергени в храни

  • AgraQuant® Plus ELISA количествени тестове за определяне на алергени в храни

AgraQuant® ELISA Test Kits са разработени за определяне нивото на специфични хранителни алергени в различни продукти. Този тип тестове могат да послужат за анализ за съдържание на алергени в необработени и обработени храни. Всеки кит е окомплектован със стандарти, микротитърни кладенчета с нанесено антитяло, екстрахиращ буфер, промиващ буфер, конюгат, субстрат и стопиращ разтвор.

  • pdf Romer Labs - AgraQuant® ELISA количествени тестове за определяне на алергени в храни - брошура

Характеристики на AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестовете за откриване на алергени в храни

Тест Кит Продуктов номер Количествен диапазон Граница на откриваемост
AgraQuant® Allergen - бадем COKAL0748 0,4 – 10 ppm 0,2 ppm
AgraQuant® Allergen - казеин COKAL1200 0,2 – 6 ppm 0,04 ppm
AgraQuant® Allergen - кашу COKAL3148 2 – 60 ppm 0,2 ppm
AgraQuant® Allergen - ракообразни COKAL2248 20 – 400 ppb 0,9 ppb
AgraQuant® Allergen - яйчен белтък COKAL0848 0,4 – 10 ppm 0,05 ppm
AgraQuant® Allergen - риба COKAL2548 4 – 100 ppm 1,4 ppm
AgraQuant® Allergen - глутен G12 COKAL0200 4 – 200 ppm 2 ppm
AgraQuant® Allergen - глутен COKAL0248 4 – 120 ppm 0,6 ppm
AgraQuant® Allergen - лешник COKAL0348 1 – 40 ppm 0,3 ppm
AgraQuant® Allergen - бета лактоглобулин COKAL1048 10 – 400 ppb 1,5 ppm
AgraQuant® Allergen - лупина COKAL1548 2 – 30 ppm 0,2 ppm
AgraQuant® Allergen - мляко COKAL2448 0,4 – 10 ppm 0,05 ppm
AgraQuant® Allergen - горчица COKAL2148 2 – 60 ppm 1 ppm
AgraQuant® Allergen - фъстък COKAL0148 1 – 40 ppm 0,1 ppm
AgraQuant® Allergen - шам фъстък COKAL2748 1 – 40 ppm 0,13 ppm
AgraQuant® Allergen - сусам COKAL1948 2 – 30 ppm 0,2 ppm
AgraQuant® Allergen - соя COKAL0448 0,04 – 1 ppm 16 ppb
AgraQuant® Allergen - орех COKAL0948 2 – 60 ppm 0,35 ppmПроцедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове за наличие на алергени в храни

Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 1 1. Добавете 100μL стандарт или проба в покритото с антитяло кладенче и инкубирайте за 20 мин.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 2 2. Изхвърлете съдържани- ето от кладенчетата и промийте пет пъти с промиващ буфер.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 3 3. След последното измива-не, обърнете микротитър-ната плака върху хартиена кърпа и внимателно я потупайте, за да изсъхне.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 4 4. Добавете 100μL конюгат в кладенчетата и инкубирайте за 20 мин.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 5 5. Изхвърлете съдържанието от кладенчетата и промийте пет пъти с промиващ буфер.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 6 6. След последното измива-не, обърнете микротитър-ната плака върху хартиена кърпа и внимателно я потупайте, за да изсъхне.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 7 7. Добавете по 100μL субстрат във всяко кладенче и инкубирайте за 20 мин. на тъмно.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 8 8. обавете по 100μL стопиращ разтвор във всяко кладенче.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen ELISA тестове - стъпка 9 9. Прочетете кладенчетата с четец, използвайки 450 nm. филтър и интерпретирайте резултатите.
AgraQuant®ELISA