тестове за глутен

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

Бързи стрип тестове и ELISA тестове за определяне съдържанието на глутен в зърнени храни

 

 

тест за глутен

Глутенът представлява основната група протеини в зърнени храни и се състои от проламини (при пшеницата - глиадин) и глутелини (при пшеницата глутенини). Поради неговите физикохимични характеристики, глутенът се използва в хранителната промишленост като свързващо вещество. Глутеновата ентеропатия, известна още като целиакия, целиачна болест, глутен сензитивна ентеропатия или глутенова непоносимост, представлява хронична болест с прицелен орган тънкото черво и води до поява на малдигестия и малабсорбция. Болните с глутенова ентеропатия не понасят глиадин – алкохол-разтворима фракция на глутена и трябва стриктно да спазват безглутенова диета.Според стандата Codex Standard 118-1979 pdf image, продуктите "без глутен" трябва да отговарят на нива глутен (включително проламинови фракции от пшеница, ръж, ечемик и овес) под 20 мг/кг и "храни, специално преработени, за да се намали съдържанието на глутен", трябва да са с нива на глутен между 20 и 100 мг/кг.

В допълнение на имунохимичните тестове, използващи поликлонални глутен антитела Romer Labs® разработи методи, използващи моноклонално антитяло G12™. То се използва за разработване на ELISA тест тип сандвич, наречен AgraQuant® глутен G12™ за количествено определяне на глутен в лабораторни условия и за проточен метод, наречен AgraStrip® глутен G12™ за скринингово тестване на място във фабриката производител. G12™ методите измерват имунотоксичните протеини, осигуряват защита на хората, чувствителни към глутен и подобряват сигурността на храните.

 

Каталожен No.
Продукт
Брой тестове
GlitenTox® Home - домашен бърз лентов тест за глутен, използващ Г12 антитяло
5 теста
GlitenTox® Sticks Plus- бърз лентов тест за глутен в сурови, преработени и термично обработени храни.
25 ленти
AgraStrip® LFD Gluten G12™ - бърз лентов проточен тест за глутен, използващ Г12 антитяло
10 ленти
AgraStrip® LFD Gluten - бърз лентов проточен тест за глутен
10 ленти
AgraQuant® ELISA Gluten - ELISA тест за глутен
48 кладенчета


 

 

GlutenTox® Home - домашен бърз лентов тест за глутен.

GlutenTox® Home е лесен за използване при домашни условия бърз, лентов тест за определяне на глутен в храни, като брашно, ечемик, ръж и овес.

Чувствителност: 5ppm или 20 ppm.
Време за получаване на резултат: 20 мин.

 Каталожен номер: КТ-5000

 

 


 

 

Каталожен номер: КТ-5340

GlutenTox® Sticks Plus - бърз лентов тест за определяне съдържанието на глутен в сурови храни, преработени храни или термично обработени храни.

GlutenTox Sticks Plus е бърз и чувствителен проточен имуноаналитичен тест за полуколичествено или количествено определяне (при използване на GlutenTox четец) на глутен във всякакви видове хранителни продукти - сурови храни, преработени храни или термично-обработени храни, както и в продукти за лична хигиена и козметика. Тестът може да се използва и за откриване наличието на глутен върху работни повърхности.

Екстрахиращият разтвор в кита – Universal Gluten Extraction Solution (UGES), е подходящ за всички видове храни, благодарение на комбинацията от денатурирани агенти. Този начин на екстрахиране постига по-ефективно екстрахиране на глиадините, дори при комплексни матрици като термо-обработени храни или проби съдържащи полифеноли, танини или антиоксиданти.

Тестът е разработен за ползване от лабораториите за контрол на качеството, както и за изследователските лаборатории. Възможни са два начина за отчитане на резултатите:

- визуално отчитане. Чрез използването на различни разреждания могат да се отчетат различни прагови нива за по-малко от един час ( 3 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 100 ppm).

- използване на четец  GlutenTox ридър – дава количествени резултати от теста в рамките на 90 минути.

Тестът GlutenTox Sticks Plus е базиран на анти-глиадин моноклонално антитяло (G12), което е специфично за токсичната фракция на глутена и реагира с проламините на пшеницата (глиадин), ечемика (хордеин), ръжта (секалин), овеса (авенин).

 

 


 

 

 

AgraStrip® LFD Gluten G12™ - бърз лентов проточен тест за глутен, използващ Г12 антитяло.

AgraStrip® Gluten G12 е бърз лентов проточен тест за определяне на глутен в храни, води за изплакване и проби от работни повърхности.

Граници на откриване: 5 – 20 ppm глутен в храни,
- 35 ppb глутен във води за изплакване
- 4 μg/25cm2 глутен при проби от раб. повърхности

 Каталожен номер: COKAL0200AS

 

 


 

 

 Каталожен номер: COKAL0210AS

AgraStrip® LFD Gluten - бърз лентов проточен тест за глутен.

AgraStrip® Gluten е бърз лентов проточен тест за определяне на глутен в храни, води за изплакване и проби от работни повърхности.

Граници на откриване: 4 ppm глутен в храни,
- 4 ppm глутен във води за изплакване
- 4 μg/25cm2 глутен при проби от работни повърхности

 

 


 

 Каталожен номер: COKAL0248

AgraQuant® ELISA Gluten - ELISA тест за глутен.

Тестът AgraQuant® Gluten е ELISA тест за определяне на глутен в храни.

Граница на откриване: 0,6 ppm глутен
Количествен обхват: 4 - 120 ppm глутен
Кръстосана реактивност към: пшеница - 100%, ръж - 100%, ечемик - 5%, тритикале - 40%

Тестът AgraQuant® ELISA Gluten G12™ покрива всички изисквания на Codex стандарта.