ELISA тест за откриване на остатъчни количества хормони в храни и фуражи

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

остатъчни хормони в храната

 

 

измерване на хормони в храни

 

 

тест за хормони в месо

 

 

остатъчни хормони в месото

 

 

китове за хормони в месото

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

тестване за хормони в храната

 

 

ELISA китове за хормони в месото

 

 

лаборатория за откриване на остатъчни колчества хормони в храни

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

тест за хормони във фуражите

 

 

тест за хормони в млякото

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

остатъчни количества хормони в месото

 

 

елайза тестове на месо за хормони

 

 

китове за контрол на хормони в храните

 

 

апататура за контрол на хормони в месо и риба

 

 

контрол на храните за наличие на хормони

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

лаборатория за контрол на храни и фуражи

 

 

 

лабораторни консумативи за контрол на храни

 

 

 

безопасност на храните - контрол на хормони в храната

 

 

 

контролиране съдържанието на хормони в храните

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

месо без остатъчни хормони

 

 

 

контрол на съдържанието на хормони в риба и рибни продукти

 

контрол на риба за съдържание на хормони

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

flag_Bgflag_Uk

 

ELISA тестове за хормони в хранитеBioo Scientific - лабораторни тестове за установяване съдържанието на хормони в храни.

 

ELISA китове за откриване на хормони в храни

Фирма Bioo Scientific е един от лидерите на пазара на тестове и оборудване за контрол на съдържанието на хормони, като замърсители на храни и фуражи. Тя разработва, произвежда и предлага на пазара широк обхват ELISA тестове за откриване на хормони в месо, мляко и мляко на прах, риба, рибни продукти, както и във фуражи.

Тестове за установяване съдържанието на хормони в храни - брошура pdf

 

 

 

MaxSignal® Ractopamine ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона рактопамин в месо, мляко и фураж.

 • Бърз резултат – получаване на резултат за по-малко от 2 часа, независимо от броя на пробите
 • Лесни методи за екстрахиране с постигане на бързи резултати с аналитичен добив по-голям от 80%.

MaxSignal®  Ractopamine ELISA китът е предназначен за тестване съдържанието на хормона рактопамин в проби от месо, животинска тъкан, фураж, мляко,  риба и скариди.

 

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSigral® Ractopamine ELlSA кит
1008-03
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

 Фураж
(ppb)

Мляко
 (ppb) 

MaxSigral® Ractopamine ELlSA кит
1008-03
0,4
0,8
0,4

 

към началото на страницата тестве за меламин

 


 

MaxSignal® Clenbuterol ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона кленбутерол в месо, мляко и фураж.

 • Бърз, състоящ се само от една стъпка метод без използване на органични реагенти при екстрахиране на пробата, който може да бъде извършен в рамките на 10 до 30 мин.
 • Аналитичен добив по-голям от 75% до 95%.
 • Общо време на инкубиране – 1 час.

MaxSignal®  Clenbuterol ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на кленбутерол в проби от месо и  мляко.

 

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Clenbuterol ELlSA кит
1021-03
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

 Фураж
(ppb)

Мляко
 (ppb) 

MaxSignal® Clenbuterol ELlSA кит
1021-03
0,025
0,2
0,5

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Clonidine ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона клонидин в месо и фураж.

 • Единственият за сега предлаган на пазара ELISA тест за откриване на клонидин.
 • По-голям от 80% аналитичен добив и берзи, оптимални по цена методи на екстрахиране.
 • Висока степен на възпроизводимост на резултатите.

MaxSignal®  Clonidine ELISA е тест за бързо  определяне на клонидин в проби от риба, скариди, месо и  фураж.

 

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSigral® Clonidine ELISA кит
1092-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

 Фураж
(ppb)

MaxSigral® Clonidine ELISA кит
1092-01
0,075
0,3

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Zilpaterol ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона зилпатерол в месо, мляко и фураж.

 • Органичен безреагентен метод на екстрахиране с висок аналитичен добив в обхвата от 75 - 90%.
 • Бърз метод – 2 часа от приготвянето на пробата до получаване на краен резултат.

MaxSignal®  Zilpaterol ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Zilpaterol в проби от месо и  мляко.

тестове за наличие на хормони в хранителни продукти

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSigral® Zilpaterol ELlSA кит
1031-02
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Каталожен номер
Месо
(ppb) 
 Фураж
(ppb)
Мляко
 (ppb) 
MaxSigral® Zilpaterol ELlSA кит
1031-02
0,5
0,4
0,5

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Beta-Agonist ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормони от група бета-агонисти в месо, мляко и фураж.

 • Бърз метод – 1,5 часа от приготвянето на пробата до получаване на краен резултат.
 • Висока чувствителност за определяне на β-agonist.

 

MaxSignal®  Beta-Agonist ELISA китът е ензимен имуноанализ за количествено определяне на clenbuterol, salbutamol, bitolterol и carbuterol  в проби от месо,  мляко и фураж.

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Beta-Agonist ELlSA кит
1009-03
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

 Фураж
(ppb)

Мляко
 (ppb) 

MaxSignal® Beta-Agonist ELlSA кит
1009-03
0,025
0,2
0,25

 

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Boldenone ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона болденон в месо.

 • Бърз метод (10 до 40 мин.) с нисък разход за екстрахиране.
 • Висока чувствителност и нисък праг на откриваемост за проби от месо.

MaxSignal®  Boldenone ELISA китът е ензимен имуноанализ за количествено определяне на Boldenone в проби от месо,  риба и скариди.

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSigral® Boldenone ELISA кит
1085-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

MaxSigral® Boldenone ELISA кит
1085-01
0,025

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Diethylstibestrol (DES) ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона диетилстибестрол в месо, мляко, мляко на прах и фураж.

 • Нов патентован протокол за екстрахиране, който предлага висок аналитичен резултат в порядъка от 75% до 95%.

MaxSignal®  Boldenone ELISA китът е ензимен имуноанализ, който предлага чувствително количествено определяне на Diethylstribestrol в проби от месо,  риба и скариди, мляко, мляко на прах и фураж.

701702

 

 

 

 

 

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Брой тестове в един кит

MaxSigral® Diethylstibestrol (DES) ELlSA кит
1012-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Cimaterol ELlSA кит
1025-02
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSigral® Salbutamol ELISA кит
1022-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSigral® Zeranol ELlSA кит
1071-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

Фураж
(ppb)

Мляко
 (ppb) 

Мляко на прах (ppb) 

Пчелен мед  (ppb) 

MaxSigral® Diethylstibestrol (DES) ELlSA кит
1012-01
0,075
0,15
0,2
2,0
-
MaxSignal® Cimaterol ELlSA кит
1025-02
0,125
1,0
0,125
-
-
MaxSigral® Salbutamol ELISA кит
1022-01
0,025
0,2
0,25
-
1,0
MaxSigral® Zeranol ELlSA кит
1071-01
-
-
-
-
-

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Testosterone ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона тестостерон в месо и риба.

 • Изключитено висока точност
 • Бързи методи на екстрахиране, изискващи от около 10-40 мин.

MaxSignal®  Testosterone ELISA китът се използва за тестване съдържанието на Testosterone в месо. Testosterone обикновено се използва като непозволено средство за угояване на животни. Този кит е бърз и лесен, като дава висок аналитичен резултат – по-голям от 80%.

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Testosterone ELISA кит
1080-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Кат. номер

Месо
(ppb) 

Риба (ppb) 

MaxSignal® Testosterone ELISA кит
1080-01
0,05
0,05

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Methiltestosterone ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона метилтестостерон в месо и риба.

 • Аналитичен добив по-голям от 80%.
 • Ниво на чувствителност от порядъка на 0,1 ppb.

Methiltestosterone е медикамент, използван в хуманната медицина, чието проложение във ветеринарната медицина е нежалателно. Китът е подходящ за тестване на проби от месо и морски дарове.

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Methyltestosterone ELISA кит
1074-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

Риба (ppb) 

MaxSignal® Methyltestosterone ELISA кит
1074-01
1,0
1,0

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Terbutaline ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона тербуталин в месо, мляко и фураж.

 • Не изисква скъпи процедури за подготовка на теста.
 • Бърз, лесен и чувствителен тест.

MaxSignal®  Terbutaline ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ, който предлага чувствително количествено определяне на Terbutaline в проби от месо, мляко и фураж.

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Terbutaline ELISA кит
1078-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Кат. номер

Месо
(ppb) 

Мляко
 (ppb) 

 Фураж  (ppb) 

MaxSignal® Terbutaline ELISA кит
1078-01
0,05
0,25
1,0

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Mabuterol ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона мабутерол в месо, мляко и фураж.

 • Аналитичен добив в обхвата от 75 - 90%.
 • Бърз, лесен и чувствителен тест на оптимална цена

MaxSignal®  Malbuterol ELISA китът може да бъде използван като скринингово средство за контрол на малбутерол в мляко, месо и фураж. Китът е окомплектован с пълен набор реагенти за извтршване на екстрахирането и самия тест.

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Mabuterol ELISA кит
1079-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Кат. номер

Месо
(ppb) 

Мляко
 (ppb) 

 Фураж  (ppb) 

MaxSignal® Mabuterol ELISA кит
1079-01
0,05
0,25
1,0

 

към началото на страницата тестве за меламин


 

MaxSignal® Trenbolone ELISA kit - ELISA кит за откриване на хормона тренболон в месо и риба.

 • Бърз и лесен метод, даващ точни резултати при оптимална цена на теста.
 • Аналитичен добив по-голям от 80%.

MaxSignal®  Trenbolone ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ, който предлага чувствително количествено определяне на тренболон в проби от риба, скариди и месо.

 

Наименование

Каталожен номер

Вид на теста

Бр. тестове в един кит

MaxSignal® Trenbolone ELISA кит
1089-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование

Каталожен номер

Месо
(ppb) 

Риба (ppb) 

MaxSignal® Trenbolone ELISA кит
1089-01
0,025
0,025

 

към началото на страницата тестве за меламин