Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Клинични лабораторни центрофуги

Предложените на Вашето внимание клинични лабораторни центрофуги са произведени във Великобритания и продавани в цял свят от един от водещите производители на този вид оборудване - фирма Centurion Scientific UK . Лабораторните центрофуги са групирани според предлаганите модели в следните категории, като за всеки модел центофуга са указани видовете използвани ротори.


  • pdfCenturion Scientific - клинични лабораторни центрофуги с общо предназначение - брошура
  • pdfCenturion Scientific - клинични лабораторни центрофуги за цитология, промиване на кръвни клетки и центрофуги за получаване на богата на тромбоцити кръвна плазам (PRP) - брошура