Centurion Scientific certificate

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

Centurion Scientific certificate

 

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

Centurion Scientific certificate

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Centurion Scientific certificate

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Centurion Scientific certificate

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centurion Scientific certificate

 

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторни центрофуги за учебни заведения.

Предложените на Вашето внимание лабораторни центрофуги за работа в учебни заведения са произведени във Великобритания и продавани в цял свят от един от водещите производители на този вид оборудване  фирма Centurion Scientific. Лабораторните центрофуги са групирани според капацитета на предлаганите модели - до 16 мл,  до 48 мл, до 60 мл, до 400мл и до 1000 мл, като за всеки модел са указани неговото приложение и видовете използвани ротори.

Лабораторните центрофуги, произведени от Centurion Scientific UK се предлагат с гаранция от три години.

капацитет - до 16 мл.
капацитет - до 48 мл.
капацитет - до 60 мл.
капацитет - до 400 мл.
капацитет - до 1000 мл.

учебна лабораторна центрофуга

Учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-S

учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-B

Учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-M

Учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-L

 

 

Лабораторна центрофуга A70 Mini лабораторни центрофуги, сертифицирани по ISO

 

A70 Mini е малка лабораторна центрофуга, предназначена за извършване на практически упражнения в учебни заведения. Този тип центрофуга се предлага с два вида ротори - единят с осем гнезда с фиксиран ъгъл на въртене за 0,5 мл, 1,5 мл или 2 мл. туби, а другият е лентов ротор за 16 позиции с 0,2 мл. PCR туби или за две PCR ленти с 8 позиции.

Учебната лабораторна центрофуга тип А70 Mini се произвежда от фирма Centurion Scientific - Великобритания и се предлага с гаранция от три години.

 

цени на лабораторни центрофуги
Ротори с фиксиран ъгъл на въртене

учебна лабораторна центрофуга

Тип: A70 Mini

Макс. обем - 16 мл.
RCF max. - 550 G
Охлаждане - не
Размери ВШД - 160 x 170 x 122 мм.
Тегло - 0,5 кг.
Мощност - 20 вата.

ротор цитология

ротор цитология

Тип на ротора
8 x 0,5 мл/ 1,5 мл. или 2 мл.
8 x 0,2 мл. PCR туби или 2 PCR ленти с 8 позиции
Минимална скорост
7000 об./мин.
7000 об./мин.
Максимална скорост
7000 об./мин.
7000 об./мин.
Максимална относителна центробежна сила - RCF
550 G
550 G

към началото на страницата back_to_the_top

 

 

 

Лабораторна центрофуга PrO-ED-S лабораторни центрофуги, сертифицирани по ISO

Лабораторната центрофуга PrO-E-S е проектирана да се ползва за обучение в учебни заведения и работи с високоскоростни ротори с малък обем. Комплектът включва 24-местен ротор с фиксиран ъгъл на въртене с използване на епруветки от 2 ml. Допълнително се предлага хематокритен ротор тип BRK5401. Центрофугата има четири режима на работа с различни, предварително зададени скорости на центрофугиране. На предната част на устройството има четири светлинни индикатори, показващи текущия режим на работа. След края на програмата се появява звуков сигнал, който обявява, че роторът е спрял. Максималният обем на използвания ротор е 48 мл.

Учебната лабораторна центрофуга тип PrO-Ed-S се произвежда от фирма Centurion Scientific - Великобритания и се предлага с гаранция от три години.

 

цени на лабораторни центрофуги
Ротори с фиксиран ъгъл на въртене

Учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-S

PrO-ED-S

Програми за скорост:

- 1 програма - 1000 об/мин. за 600 сек.
- 2 програма - 6000 об/мин. за 600 сек.
- 3 програма - 12000 об/мин. за 300 сек.
- 4 програма - 12000 об/мин. за 600 сек.

Макс. обем - 48 мл.
RCF max. - 13500 G
Охлаждане - не.
Размери ВШД - 235 x 235 x 350 мм.
Тегло - 13 кг. Мощност - 140 вата.
Памет - 4 програми

ротор за центрофуга тип C2012

BRK5401 снимка

rotor tip БРК5424

BRK5424 снимка

Тип на ротора
24 x капилярни & 12 x 2 мл. епруветки
24 x 2 мл.
Максимален размер на центрофужните епруветки
2 x 75 мм. & 11 x 40мм.
11 x 50 мм.
Минимална скорост
500 об./мин.
500 об./мин.
Максимална скорост
12000 об./мин.
15000 об./мин.
Максимална относителна центробежна сила - RCF
13500 G
13500 G
Максимален радиус
8,5 см.
8,5 см.
Ъгъл на центробежната епруветка
0 градуса & 60 градуса
45 градуса
Време на ускоряване на въртенето
30 сек.
25 сек.
Време на забавяне на въртенето
30 сек.
25 сек.

към началото на страницата back_to_the_top

 

 

 

Лабораторна центрофуга PrO-ED-B лабораторни центрофуги, сертифицирани по ISO

 

Учебната лабораторна центрофуга PrO-E-B е проектирана да работи с нискоскоростни ротори с малък обем. В комплект с центрофугата се предлага ъглов ротор BRK5407 - с осем позиции, предназначен за работа с туби от 10 и 15 ml. Отделно можете да закупите ротор с променлив ъгъл на въртене тип BRK5508S за максимум 8 туби по 5 мл.
Центрофугата има четири режима на работа с различни предварително зададени скорости на центрофугиране. На предната част на устройството има 4 светлинни индикатори, показващи текущия режим на работа. След края на програмата се появява звуков сигнал, който обявява, че роторът е спрял.

Учебната лабораторна центрофуга тип PrO-ED-B се произвежда от фирма Centurion Scientific - Великобритания и се предлага с гаранция от три години.

 

цени на лабораторни центрофуги
Ротори с фиксиран ъгъл на въртене
Ротори с променлив ъгъл на въртене

учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-B

PrO-ED-B

Програми за скорост:

- 1 програма - 500 об/мин. за 600 сек.
- 2 програма - 1000 об/мин. за 600 сек.
- 3 програма - 2000 об/мин. за 300 сек.
- 4 програма - 3000 об/мин. за 300 сек.

Макс. обем - 120 мл.
RCF max. - 3500 G
Охлаждане - не.
Размери ВШД - 235 x 235 x 350 мм.
Тегло - 12,8 кг. Мощност - 140 вата.
Памет - 4 програми

ротор BRK5407

BRK5407 снимка

ротор BRK5508S

BRK5508S снимка

Тип на ротора
4x15 мл. & 4x10 мл.
8 x 5 мл.
Максимален размер на центрофужните епруветки
17x120 мм. & 13x100mm.
13 x 75 мм.
Минимална скорост
500 об./мин.
500 об./мин.
Максимална скорост
3000 об./мин.
3000 об./мин.
Максимална относителна центробежна сила - RCF
6100 G
1210 G
Максимален радиус
8,6 см.
8,5 см.
Ъгъл на центробежната епруветка
30 градуса
0 градуса
Време на ускоряване на въртенето
35 сек.
35 сек.
Време на забавяне на въртенето
35 сек.
35 сек.

към началото на страницата back_to_the_top

 

 

 

Лабораторна центрофуга PrO-ED-M лабораторни центрофуги, сертифицирани по ISO

 

Учебната лабораторна центрофуга PrO-EB-M е проектирана да работи с нискоскоростни ротори със среден обем. В комплект с центрофугата се предлага ротор с променлив ъгъл на въртене тип BRK5508M за максимум 8 туби по 5 мл. Съвместими са и допълнително могат да бъдат закупени роторите с фиксиран ъгъл на въртене BRK5406 - за 6 туби по 50 мл и BRK5412 - за 12 туби по 15 мл, както и роторът с променлив ъгъл на въртене BRK5505 - за 4 по 100 мл. контейнери.

Максималният обем на използвания ротор е 400 мл.

Учебната лабораторна центрофуга тип PrO-ED-M се произвежда от фирма Centurion Scientific - Великобритания и се предлага с гаранция три години.

 

цени на лабораторни центрофуги
Ротори с фиксиран ъгъл на въртене
Ротори с променлив ъгъл на въртене

Учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-M

PrO-ED-M

 

Програми за скорост:

- 1 - 500 об/мин. за 600 сек.
- 2 - 1000 об/мин. за 600 сек.
- 3 - 2000 об/мин. за 600 сек.
- 4 - 3000 об/мин. за 600 сек.

Макс. обем - 400 мл.
RCF max. - 2500 G
Охлаждане - не.
Раз-ри ВШД-275x325x470 мм.
Тегло - 12,8 кг. Мощност - 160 вата.

лабораторна центрофуга с ротор тип BRK5412

BRK5412 снимка

ротори за лабораторна центрофуга

BRK5406 снимка

ротор BRK5508S

BRK5508M снимка

ротор тип BRK5505

BRK5505 снимка

Тип на ротора
12 x 15 мл.
6 x 50 мл.
8 x 10 мл.
4 x 100 мл.
Максимален размер на центрофужните епруветки
17 x 120 мм.
30 x 120 мм.
15 x 100 мм.
45 x 100 мм.
Минимална скорост
500 об./мин.
500 об./мин.
500 об./мин.
500 об./мин.
Максимална скорост
3000 об./мин.
3000 об./мин.
3000 об./мин.
3000 об./мин.
Максимална относителна центробежна сила - RCF
915 G
915 G
1210 G
810 G
Максимален радиус
9,5 см.
9,5 см.
12,3 см.
8,5 см.
Ъгъл на центробежната епруветка
30 градуса
30 градуса
0 градуса
0 градуса
Време на ускоряване на въртенето
25 сек.
35 сек.
35 сек.
35 сек.
Време на забавяне на въртенето
25 сек.
35 сек.
35 сек.
35 сек.

към началото на страницата back_to_the_top

 

 

 

Лабораторна центрофуга PrO-ED-L лабораторни центрофуги, сертифицирани по ISO

 

Учебната лабораторна центрофуга PrO-EB-L е проектирана да работи с нискоскоростни ротори с голям обем. В комплект с центрофугата се предлага ротор с променлив ъгъл на въртене тип BRK5508L за максимум 8 туби по 10 мл. Съвместими са и допълнително могат да бъдат закупени роторите с фиксиран ъгъл на въртене BRK5431 - за 24 туби по 15 мл и BRK5434 - за 8 туби по 50 мл, както и роторът с променлив ъгъл на въртене BRK5510 - за 4 контейнера по 250 мл.

Максималният обем на използвания ротор е 1000 мл.

Учебната лабораторна центрофуга тип PrO-ED-L се произвежда от фирма Centurion Scientific - Великобритания и се предлага с гаранция три години.

 

цени на лабораторни центрофуги
Ротори с фиксиран ъгъл на въртене
Ротори с променлив ъгъл на въртене

Учебна лабораторна центрофуга PrO-ED-L

PrO-ED-L

 

Програми за скорост:

- 1 - 500 об/мин. за 600 сек.
- 2 - 1000 об/мин. за 600 сек.
- 3 - 2000 об/мин. за 600 сек.
- 4 - 3000 об/мин. за 600 сек.

Макс. обем - 1000 мл.
RCF max. - 2600 G
Размери ВШД-310x400x550 мм.
Тегло - 32 кг. Мощност - 310 вата.

BRK5431

BRK5431 снимка

BRK5434

BRK5434 снимка

ротор BRK5508S

BRK5508L снимка

ротор BRK5510

BRK5510 снимка

Тип на ротора
24 x 15 мл.
8 x 50 мл.
8 x 10 мл.
4 x 250 мл.
Максимален размер на центрофужните епруветки
17 x 120 мм.
30 x 120 мм.
17 x 120 мм.
62 x 130 мм.
Минимална скорост
500 об./мин.
500 об./мин.
500 об./мин.
500 об./мин.
Максимална скорост
4000 об./мин.
4000 об./мин.
4000 об./мин.
4000 об./мин.
Максимална относителна центробежна сила - RCF
2200 G
2200 G
2600 G
2600 G
Максимален радиус
12,3 см.
12,3 см.
14,5 см.
14,5 см.
Ъгъл на центробежната епруветка
30 градуса
30 градуса
0 градуса
0 градуса
Време на ускоряване на въртенето
35 сек.
35 сек.
25 сек.
35 сек.
Време на забавяне на въртенето
35 сек.
35 сек.
25 сек.
35 сек.

към началото на страницата back_to_the_top