flag_Bg

 

бързи тестове за тетрациклин и беталактам

НОВ ПРОДУКТ! Бързи (стрип) тестове за едновременно определяне, без инкубиране, на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

тестове за съдържание на протеин в мляко

 

 

тестове за меламин в мляко

 

 

тест за пастьоризация на мляко

 

 

 

контакт "Норком" ЕООД

 

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

тестове за съдържание на протеин в мляко

 

 

тестове за меламин в мляко

 

 

тест за пастьоризация на мляко

 

 

 


 

 

бърз тест за инхибитори в лмяко

Описание

Eco Test Easy MRL са бързи (стрип) тестове за едновременно определяне на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в сурово или пастьоризирано краве, овче, козе мляко или в смесено мляко. Температурата на измерваното мляко трябва да бъде в интервала от 4°C до 37°C.

Принцип на работа

Бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко работят на базата на специфична реакция на антиген и антитяло и имунохроматография. Наличието на споменатите антибиотици в пробата от мляко води до промяна на цветните индикатори върху тестовата лента, в зависимост от концентрацията на антибиотика.

Опаковка

Бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко се предлагат в удобни опаковки от по 8 теста в контейнер. Една кутия съдържа 12 контейнера, във всеки от които има по 8 теста, т.е. една кутия съдържа 96 теста.

тест за тетрациклин и бета лактам в мляко

Допълнителни аксесоари

За удобна работа с бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко се предлагат пипети и връхчета за пипети за работа с пробите от мляко, както и таймер и етажерка за подреждане на пробите.

Съхраняване на пробите

Съхранението на тестовете тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко се извършва при температура от 2 to 8 °C, без те да бъдат замразявани. Прекъсването на този температурен режим за до 20 дни, с цел транспортиране и доставка, не оказва влияние върху качеството на тестовете. Пориодът на годност на тестовете е 12 месеца от датата на производство, при правилен режим на съхранение.Бързи (стрип) тестове за едновременно определяне, без инкубиране, на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко - брошура pdf file


 

 

Начин на работа с бързите тестове тип Eco Test Easy MRL за определяне на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в млякo.

Romerlabs бързи тестове за алергени в храните  - стъпка 1

1. Подготовка на пробата от мляко.

- Тестваните проби от мляко не трябва да съдържат флокули или каймак .

- Сложете етикети на всяка проба, за да се избегне объркване на получените резултати.

- Тестът работи със сурово или пастьоризирано краве, овче или козе мляко, както и със смесено мляко.

- Температурата на измерваното мляко трябва да бъде в интервала от 4°C до 37°C.

Romerlabs бързи тестове за алергени в храните  - стъпка 2

2. Подготовка за теста.

- Пригответе необходимия брой тестови гнезда.

- Сложете етикети на тестовите гнезда, за да се избегне объркване на получените резултати.

- Закрепете здраво тестовите гнезда в тестова етажерка или по друг начин се подсигурете срещу разливане или смесване на пробите

 

     
Romerlabs бързи тестове за алергени в храните  - стъпка 3

3. Зареждане на пробата от мляко в контейнер.

- Използвайки пипета, вземете 200 μL проба от млякото и я изсипете в контейнера за проба.

- Разбъркайте добре пробата от мляко с връхчето на пипетата до пълното разтваряне на тестовия диск, индикатор за което е получаването на хомогенен розов цвят на пробата.

 

Romerlabs бързи тестове за алергени в храните  - стъпка 5

4. Извършване на теста.

- След разбъркава-не на пробата и оцветяването й в хомогенен розов цвят, изчакайте пет минути

-Поставете тесто- вата лента със стрелките надолу в контейнера с пробата, като тестовата лента трябва да достигне до дъното на контейнера.

- Изчакайте 5 до 6 минути.

     
Romerlabs бързи тестове за алергени в храните  - стъпка 5

4. Оценка на резултатите.

- След разбъркаване на пробата и оцветяването й в хомогенен розов цвят, изчакайте пет минути

 

Невалидни резултати

strip test result example

 


 

Отчитане на резултата.

тестова лента за инхибитори в мляко

Докосвайте тестовата лента само в областта, маркирана в сив цвят.

C = контролна линия

B = β-лактам

T = тетрациклин

+ = позитивен резултат

- = негативен резултат

 

 

Линия C

Линия B

 

Линия T

 

MAX - дълбочина на потапяне на тестовата лента в пробата от мляко

 

 

strip test results

Тестовата линия трябва задължително да се появи, иначе резултатите са невалидни.

Пример 1: Не са открити тетрациклин и бета-лактам антибиотици.

 

Пример 2: Открито е наличие на бета-лактам антибиотици.

Пример 3: Открито е наличие на тетрациклин.

Пример 4: Открито е наличие на бета-лактам и тетрациклин антибиотици.

При положителна проба, за потвърждаване на резултата, изчакайте 10 мин. и повторете измерването с друга тестова лената.

 

 

 


Бързи (стрип) тестове за едновременно определяне, без инкубиране, на тетрациклинови и бета-лактамни антибиотици в мляко - брошура pdf file