Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

  vicam immunoaffinity columns

Имуноафинитетни колонки за определяне на фумонизини - FumoniTest HPLC

Vicam FumoniTest HPLC имуноафинитетните колонки служат за изолиране и отчитане на фумонизини в царевица и фуражи за птици с използване на принципа на моноклонална имуноафинитетна хроматография.

Vicam FumoniTest HPLC имуноафинитетните колонки са подходящи за работа с Vicam Series 4EX Флуорометър или с HPLC оборудване.

Фумонизините са микотоксини, образувани от гъбата Fusarium moniliforme. Това е един често срещан, почти универсален обитател на царевицата. Фумонизин B1 и фумонизин B2 присъстват в повечето тествани проби от царевица, често с нива над 1 ppm. Смята се, че фумонизините предизвикват левкоенцефаломалация при конете, белодробна едема при свинете и езофагиален рак при човека.

 • FumoniTest имуноафинитетни колонки за HPLC определяне на фумонизин

Vicam FumoniTest HPLC методът на измерване използва принципа на моноклонална имуноафинитетна хроматография, като изолира и отчита фумонизини B1, B2 и B3 в царевица, където този тип микотоксини основно се разпространяват. При използване на Vicam Series 4EX Флуорометър измерването може да бъде извършено в рамките на 15 мин. и не изисква специални умения за работа с лабораторно оборудване. Измерването дава прецизни резултати, като нивото на отчитаното замъсяване при царевица е от 0,25 до 10 ppm. При използване на HPLC оборудване долната граница на чувствителност е 0,016 ppb.


 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: