Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения
  vicam immunoaffinity columns

Myco6in1 -комбинирани имуноафинитетни колонки за едновременно определяне на шест вида микотоксини

Myco6in1 LC/MS/MS е количествен метод за едновременно определяне на шест вида микотоксини: афлатоксини, охратоксин А, фумонизини, деоксиниваленол, зеараленон, Т-2 и НТ-2 токсини. Пробите се пречистват с помощта на VICAM Myco6in1 LC/MS/MS комбинирани имуноафинитетни колонки преди да бъдат количествено определени чрез прилагането на методите течна хроматография, електроспрей йонизация и мас спектрометрия.

 • Имуноафинитетни мултиколонки за едновременно определяне на афлатоксини, охратоксин А, фумонизини, деоксиниваленол, зеараленон и T-2/HT-2 токсини с използване на LC-MS/MS метод

С налагането на законови изисквания за контрол на нивото на микотоксини във все повече страни по света, нараства броят на лабораториите, които се нуждаят от един тест за определяне нивото на различните видове микотоксини в даден продукт. Фирма Vicam, като един от лидерите в областта на микотоксикологичните тестове, е разработила първата по рода си мултиколонка за едновременно откриване на шест вида микотоксини: афлатоксини, охратоксин А, фумонизини, деоксиниваленол, зеараленон и T-2/HT-2. Оптимизиран за използване с LC/MS/MS метод – един от най-напредничавите, точни и широко използвани аналитични методи, тестът Myco6in1LC/MS/MS на фирма Vicam, дава възможност на лабораториите с едно измерване да определят няколко микотоксина с изключителна точност и ефективност на работата. .

Myco6in1LC/MS/MS е количествен метод, който обединява доказаните моноклонални базирани на антитела, имуноафинитетни колонки на Vicam и възможностите на течната хроматография, комбинирани с двойна масспектрометрична технология за осигуряване на прецизни резултати. Лесен и удобен за работа, Myco6in1LC/MS/MS изисква само една проба и еднократно извършване на теста, като за постигане на краен резултат се изискват по-малко материали и време спрямо пускането на единични тестове за определчне на отделните микотоксини.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: