ELISA тестове за откриване на остатъчни количества антибиотици в храни и фуражи

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

 

 

 

 

тестове за риба и рибни продукти

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

 

тестове за антибиотици в рибата

 

 

ELISA китове за храни

 

 

ELISA тестове за риба и рибни продукти

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

антибиотици в месото

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

 

тестване на пчелен мед

 

 

лаборатория за тестване на пчелен мед

 

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

ELISA китове за храни

 

 

тестове за антибиотици в яйца

 

 

лаборатория за тест на храна

 

 

тестове за антибиотици в месото

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

 

ELISA тестове за риба и рибни продукти

 

 

китове за определяне на антибиотици в месото

 

 

ELISA китове за храни

 

 

тестови китове за пчелен мед

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

лабораторни тестове на храни и фуражи

 

 

тестове за антибиотици в яйца

 

 

ELISA китове за храни

 

 

тестове за антибиотици в рибата

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

тестове за антибиотици в яйца

 

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

тестове за мляко и мляко на прах

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

 

антибиотици в месото

 

 

тестове за риба и рибни продукти

 

 

ELISA китове за храни

 

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

ELISA тестове за риба и рибни продукти

 

 

лаборатория за тестване на храни

 

 

тестове за антибиотици в яйца

 

 

тестове за антибиотици в пчелен мед

 

контакт "Норком" ЕООД

Информация за контакт

e-mail:

office@norcom-bio.com

norcom@abv.bg

 

flag_Bgflag_Uk

 

 

ELISA тестове за антибиотициBioo Scientific - лабораторни тестове за установяване съдържанието на антибиотици в храни и фуражи.

 

Фирма Bioo Scientific е един от лидерите на пазара на тестове и оборудване за контрол на съдържанието на остатъчни антибиотици, като замърсители на храни и фуражи. Тя разработва, произвежда и предлага на пазара широк обхват от бързи и ELISA тестове за откриване на антибиотици в месо, мляко и мляко на прах, пчелен мед, риба, рибни продукти, както и във фуражи.

pdf Лабораторни тестове за установяване съдържанието на антибиотици в храни и фуражи - брошура.

ELISA тестовете са с общо наименование MaxSignal®  ELISA тест кит и служат за откриване на остатъчни количества от следните антибиотици и замърсители:

- бета-лактам в храни и фуражи internet link

- гентамицин в храни и фуражи internet link

- еритромицин в храни internet link

- зелен малахит / зелен левкомалахит в риба и рибни продукти internet link

- неомицин в храни и фуражи internet link

- спирамицин в мляко и пчелен мед internet link

- стрептомицин в пчелен мед internet link

- стрептомицин в храни и фуражи internet link

- сулфонамид в храни и фуражи internet link

- тетрациклин в храни и фуражи internet link

- тилозин в храни и фуражи internet link

- флуороквинолон в храни и фуражи internet link

- фуразолидон в храни и фуражи internet link

- фуралтадон, нитрофурантоин и нитрофуразон в храни и фуражи internet link

- хлорамфеникол в храни и фуражи internet link

- ципрофлоксацин, енрофлоксацин, флумеквин и норфлоксацин в храни и фуражи internet link


 

 

ELISA тест за откриване на тетрациклин MaxSignal®  Tetracycline  ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества тетрациклин в пчелен мед, мляко, мляко на прах, месо и фураж.

 

 • Китът с най-голяма чувствителност от предлаганите на пазара.
 • Последователни, възпроизводими резултати.
 • Бърз, безколонен метод на екстахиране при проби от месо.

MaxSignal®  Tetracycline (ТЕТ) ELISA китът е ензимен имуноанализ за количествено определяне на Tetracycline в мляко, месо, пчелен мед и др. Методът се базира на конкурентен колориметричен ELISA тест. Bioo Scientific предлага две различни версии на  MaxSignal®  Tetracycline  ELISA кита – една за мляко (кат. # 1016-03) и една за месо и др. видове проби (кат. # 1016-04А).

Версията на MaxSignal®  Tetracycline  ELISA кита за мляко е с праг на чувствителност 0,5 ppb и дава по-чувствително количествено определяне на тетрациклинови остатъци в млакото от конкурентните ELISA базирани тестове на пазара. Тази повишена чувствителност прави кита идеален за потребители, които трябва да гарантират, че продуктите им не съдъжат остатъци от тетрациклин.

За облекчаване скрининга на  специфични тетрациклинови антибиотици в различни видове храни, Bioo Scientific разработи и пусна на пазара тестовете MaxSignal®  Oxitetracycline  ELISA кит, MaxSignal®  Chlortetracycline  ELISA кит и MaxSignal®  Doxycycline  ELISA кит. Тези китове използват патентован начин на екстрахиране на проби от месо, който не изисква пречистващи колонки. Тези китове съдържат всички необходими реагенти за тетрациклинов скрининг, включително стандарти и стрипове с 96 ямки.


ELISA тест тетрациклин в мляко

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Tetracycline ELISA Test Kit
1016-03
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Tetracycline ELISA Test Kit
1016-04A
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Oxytetracycline ELISA Test Kit
1081-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Chlortetracycline ELISA Test Kit
1082-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Doxycycllne ELISA Test Kit
1083-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Мляко (ppb) 
Месо и фураж (ppb) 
Мляко на прах (ppb) 
Пчелен мед  (ppb) 
MaxSignal® Tetracycline ELISA кит
1016-03
0,5
-
5,0
-
MaxSignal® Tetracycline ELISA кит
1016-04A
10,0
2,0 за  метод 1
10,0 за метод 2
45,0
2,5
MaxSignal® Oxytetracycline ELISA кит
1081-01
15,0
3,0
67,5
4,0
MaxSignal® Chlortetracycline ELISA кит
1082-01
5,0
5,0
22,5
2,0
MaxSignal® Doxycycline ELISA кит
1083-01
15,0
15,0
67,5
4,0

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 

 

MaxSignal®  Malachite Green/Leucomalachite Green (LMG) ELISA kit - ELISA кит за откриване на зелен малахит/зелен левкомалахит в риба и рибни продукти

 

тестове за откриване на зелен малахит и зелен левкомалахит като замърсители на риба и рибни продукти

 • Препоръчан от Министерсвото на Земеделието на САЩ за скринингов контрол на замърсяване на риба със зелен малахит.
 • Предлага подобрен бърз протокол за екстахиране на зелен малахит с аналитичен добив 80 – 95%.
 • Повтаряем, количествен и с голяма пропускателна способност метод.
 • Пробите могат да бъдат използвани за потвърждение с използване на течна хроматография

 

MaxSignal®  Malachite Green/Leucomalachite Green (LMG) ELISA китът е предвиден за рутинен скринингов контрол на замърсяването на риба, скариди, рибено масло или на вода с зелен малахит / зелен левкомалахит. Този кит е с 96 ямки и предлага количествен анализ с голяма пропускателна способност.           

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSignal® Malachite Green AMG ELISA Kit
1019-06A
ELISA
1 x 96 ямки
MaxSignal® Malachite Green Test Kit (вода)
1018-01
колонен
10 проби
MaxSignal® Crystal Violet ACV ELISA Test Kit
1029-02
ELISA
1 x 96 ямки

 

Наименование
Каталожен номер
Риба (ppb)
Скариди (ppb)
Рибено масло (ppb)
Вода (ppb)
MaxSignal® Malachite Green/LMG ELISA кит
1019-06A
0,1
0,1
0,1
0.07 - вода за пиене
0.05-морска вода
MaxSignal® Malachite Green Test Kit за вода
1018-01
-
-
-
1-4
MaxSignal® Crystal Violet/LCV ELISA кит
1029-02
0,1
0 1
0,1
0.07 - вода за пиене
0.05-морска вода

 

към началото на страницата back_to_the_top

 


 

 MaxSignal®  Fluoroquinolone ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества флуороквинолон в пчелен мед, мляко, месо, риба и фураж.

Bioo Scientific предлага три различни MaxSignal®  Fluoroquinolone ELISA кита. Китът с каталожен номер 1025-05 е идеален за откриване на Fluoroquinolone в проби от риба, скариди или месо. Китът с каталожен номер 1025-02 се използва за откриване на Fluoroquinolone в проби пчелен мед при ниво на чувствителност от 2,5ppb.


Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSignal® Fluoroquinolone ELlSA кит
1024-01;-02;-05
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Каталожен номер
Мляко (ppb)
Риба, скариди, месо (ppb)
Фураж (ppb)
Пчелен мед (ppb)
MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA кит
1024-01
0,5
1,0
1,0
1,0
MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA кит
1024-02
-
-
-
2,5
MaxSignal® Fluoroquinolone EUSA кит
1024-05
1,75
0,8-3,5
3,5
-

 

към началото на страницата back_to_the_top

 


 

MaxSignal®  Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequine и Norfloxacin ELISA kits - ELISA китове за откриване на остатъчни количества ципрофлоксацин, енрофлоксацин, флумеквин и норфлоксацин в пчелен мед, мляко, месо, риба, скариди и фураж.

Тези китове дават възможност на потребителите да откриват Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Flumequine и Norfloxacin в различни проби, като: месо, риба, скариди, мляко, млако на прах, пчелен мед, както и във фуражи за животни. Тези китове използват два различни протокола за подготовка на пробите – бърз метод, който не използва органични реагенти и органичен метод, който предлага по-добра чувствителност.

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSignal® Ciprofloxacin ELlSA кит
1068-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSigral® Enrofloxacin ELISA кит
1017-01;-03
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSigral® Norfloxacin ELlSA кит
1058-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSigral® Flumequine ELlSA кит
1059-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Каталожен номер
Мляко (ppb)
Риба, скариди, месо (ppb)
Фураж (ppb)
Пчелен мед (ppb)
MaxSignal® Ciprofloxacin ELISA кит
1068-01
0,7
0,525
0,525
-
MaxSignal® Enrofloxacin ELISA кит
1017-01
0,5
1,0
1,0
2,0
MaxSignal® Enrofloxacin ELISA кит
1017-03
1,75
0,8-3,5
3,5
-
MaxSignal® Norfloxacin ELISA кит
1058-01
0,5
1, 0
1, 0
2,0
MaxSignal® Flumequine ELISA кит
1059-01
1,0
0,5
1,0
-

 

към началото на страницата back_to_the_top

 


 

ELISA тест кит за откриване на фуразолидон в храни и фуражиMaxSignal®  Furazolidone  (AOZ)  ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества фуразолидон в пчелен мед, мляко, яйца, месо, риба и фураж.

 • Aналитичен добив в обхвата от 80% до 95%.
 • Лесни и евтини методи на екстрахиране с постигане на бързи резултати

MaxSignal®  Furazolidone  (AOZ)  ELISA кит предлага чувствителен количествен анализ на Furazolidone в различни типове проби. Както се вижда по-долу MaxSignal®  Furazolidone  (AOZ)  ELISA китът предлага резултати, които са съизмерими с точността на LC-MS/MS за откриване на AOZ в сладководна риба.

тест на месо за наличие на антибиотици
тестове за антибиотици в храните


остатъчни антибиотици в храните

тест за остатъчни антибиотици в месо

 

 

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSignal® Furazolidone (AOZ) ELISA Test Kit
1015-02
ELISA тест
1 x 96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Риба и скариди (ppb) 
Месо (ppb) 
Фураж (ppb) 
Яйца, яйчен прах (ppb) 
Мляко, пчелен мед (ppb) 
MaxSignal® Furazolidone (AOZ) ELISA кит
1015-02
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1

 

към началото на страницата back_to_the_top

 


 

MaxSignal® Furaltadone (AMOZ), Nitrofurantoin (AHD) и Nitrofurazone (SEM) ELISA kits - ELISA китове за откриване на остатъчни количества фуралтадон, нитрофурантоин и нитрофуразон в пчелен мед, мляко, яйца, месо, риба и фураж.

Bioo Scientific предлага китове за бърз скрининг на други нитрофурани включително AMOZ, AHD и SEM, описани в таблицата, която следва.

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSignal® Furaltadone (AMOZ) ELISA Test Kit
1020-03
ELISA тест
1 x 96 ямки
MaxSignal® Nitrofurantoin (AHD) ELISA Test Kit
1070-01
ELISA тест
1 x 96 ямки
MaxSignal® Nitrofurazone (SEM) ELISA Test Kit
1069-01
ELISA тест
1 x 96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Риба и скариди (ppb) 
Месо (ppb) 
Фураж (ppb) 
Яйца, яйчен прах (ppb) 
Мляко, пчелен мед (ppb) 
MaxSignal® Furaltadone (AMOZ) ELISA кит
1020-03
0,05
0,05
0,1
0 05
0 05
MaxSignal® Nitrofurantoin (AHD) ELISA кит
1070-01
0,05
0,05
0,1
0 05
0 05
MaxSignal® Nitrofurazone (SEM) ELISA кит
1069-01
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

MaxSignal®  Sulfonamide  ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества сулфонамид в пчелен мед, мляко, мляко на прах, месо и фураж.

 • Бърз резултат – по-малко от 2 часа от взимането на пробата до получаване на резултат.

MaxSignal®  Sulfonamide ELISA китът е успешно конкуриращ се на пазара ензимен имуноанализ за количествено определяне на Sulfonamide в яйца, риба, скариди, месо, мляко, мляко на прах, пчелен мед и др.

тестове за откриване на сулфонамид в храни и фуражиELISA тестове за откриване на сулфонамид в храни и фуражи

Bioo Scientific предлага също китове за откриване на специфични сулфонамиди в проби от храни като Sulfatiazine, Sulfatethazine, Sulfamethoxazole и Sulfaquinoxaline, описани в таблицата, която следва.

 

Наименование
Кат. номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Sulfonamide ELISA кит
1056-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Sulfadiazine ELISA кит
1033-02
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Sulfamethazine ELISA кит
1011-02
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Sulfamethoxazole ELISA кит
1054-01
ELlSA тест
1x96 ямки
MaxSignal® Sulfaquinoxaline ELISA кит
1057-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb) 
Мляко
 (ppb) 
Мляко на прах (ppb) 
Пчелен мед  (ppb) 
MaxSignal® Sulfonamide ELISA кит
1056-01
1,0
2,5
2,0
1,0
MaxSignal® Sulfadiazine ELISA кит
1033-02
3,0
5,0
25,0
20,0
MaxSignal® Sulfamethazine ELISA кит
1011-02
2,0
10,0
11,5
5,0
MaxSignal® Sulfamethoxazole ELISA кит
1054-01
1,0
2,5
-
1,0
MaxSignal® Sulfaquinoxaline ELISA кит
1057-01
2,0
5,0
-
2,0

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

  тест за неомицин в храни и фуражиMaxSignal®  Neomycin  ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества неомицин в месо.

  • Пробоподготовка, осигуряваща висок аналитичен добив.
  • Лесни и бърз аналитичен протокол – 10 до 40 мин.
  • Оптимален по отношение на цената метод на екстрахиране.

MaxSignal®  Neomycin ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Neomycin в проби от месо.

 

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSigral® Neomycin ELlSA кит
1094-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb)
MaxSigral® Neomycin ELlSA кит
1094-01
5,0

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

тестове за стрептомицин в храни и фуражиMaxSignal®  Streptomycin  ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества стрептомицин в пчелен мед, мляко, мляко на прах и месо.

 • Пробоподготовка, осигуряваща висок аналитичен добив.
 • Гъвкави методи на екстрахиране, включително органичен безреагентен метод.

 

MaxSignal®  Streptomycin ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Streptomycin и  Dihydrostreptomycin в проби от месо, мляко, пчелен мед и фуражи. Тъстът предлага подобрена гъвкавост с бърз и органичен начин на подготовка на пробата. Бързият метод не използва органични реагенти. Органичният метод е по-бавен, но предлага по-добра чувствителност.

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSignal® Streptomycin ELlSA кит
1014-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb)
Мляко
 (ppb)
Мляко на прах (ppb)
 Пчелен мед  (ppb)
MaxSignal® Streptomycin ELlSA кит
1014-01
5,0
10,0
25,0
10,0

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

  MaxSignal® Streptomycin in Honey ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества стрептомицин в пчелен мед

  • Aналитичен добив в обхвата от 80% до 95%.тестове за антибиотици в пчелен мед
  • Бърз метод без използване на органични реагенти при екстрахиране на пробата, който може да бъде извършен в рамките на 10 мин. 

MaxSignal®  Streptomycin ELISA китът за пчелен мед е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Streptomycin и  Dihydrostreptomycin в пчелен мед.

 

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSigral® Streptomycin в пчелен мед ELISA кит
1053-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
 Пчелен мед  (ppb)
MaxSigral® Streptomycin в пчелен мед ELISA кит
1053-01
5,0

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

ELISA тест кит за откриване на тилозин в храни и фуражиMaxSignal®  Tylosin  ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества тилозин в пчелен мед, мляко, месо и яйца.

 

 • Aналитичен добив по-голям от 80%.
 • Бърз метод (10 до 40 мин.) с нисък разход за екстрахиране.
 • Чувствителност за откриване на тилозин от порядъка на 1 ppb.

 

MaxSignal®  Tylosin ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на тилозин в проби от мед, месо и  мляко. Тъстът предлага подобрена гъвкавост с бърз и органичен начин на подготовка на пробата. Бързият метод не използва органични реагенти. Органичният метод е по-бавен, но предлага по-добра чувствителност.

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Брой тестове в един кит
MaxSigral® Tylosin ELlSA кит
1026-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb)
Яйца
(ppb)
Мляко
 (ppb)
 Пчелен мед  (ppb)
MaxSigral® Tylosin ELlSA кит
1026-01
10,0
2,5
10,0
2,0

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества хлорамфеникол в пчелен мед, мляко, мляко на прах, яйца, месо и фураж.

 • Добра чувствителност за откриване на Chloramphenicol.
 • Aналитичен добив в обхвата от 80% до 95%.
 • Лесни методи за екстрахиране с постигане на бързи резултати с аналитичен добив по-голям от 80%.

MaxSignal®  Cloramphenicol (CAP) ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Cloramphenicol в проби от риба, яйца, пчелен мед, месо, мляко и фуражи. Тъстът предлага подобрена гъвкавост с бърз и органичен начин на подготовка на пробата.

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA кит
1013-04
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb) 
Мляко
 (ppb) 
Мляко на прах (ppb)
Яйца (ppb) 
Пчелен мед  (ppb) 
 Фураж (ppb) 
MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA кит
1013-04
0,02
0,075*
0,01^
0,015
0,015
0,015
0,075

* бърз протокол          ^ органичен протокол

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

MaxSignal® Beta-Lactam ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества бета-лактам в мляко и месо.

 • Открива широк спектър от Beta-Lactam антибиотици, включително и цефалоспорини.
 • Бърз протокол за получаване на резултат, позволяващ обработката на 40 проби за 2 часа

MaxSignal® Beta-Lactam ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на широк спектър от Beta-Lactam антибиотици, включително ampicillin, penicillin G, amoxicillin, cloxacillin и oxacillin.

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Beta-Lactam ELISA кит
1065-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb) 
Мляко
 (ppb) 
MaxSignal® Beta-Lactam ELISA кит
1065-01
0,8-1,34
0,8-1,34

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

тестове за откриване на гентамицин в храни и фуражиMaxSignal® Gentamicin ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества гентамицин в пчелен мед, мляко, яйца, месо и фураж.

 

 • Пробоподготовка, осигуряваща висок аналитичен добив.
 • Висок аналитичен добив – по-голям от 80%
 • Бързи и евтини методи на екстрахиране, изискващи от 10 до 40 мин.

 

MaxSignal®  Gentamicin ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Gentamicin в проби от фуражи, пчелен мед, месо, мляко и яйца.

 

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Gentamicin ELISA кит
1014-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb) 
Мляко
 (ppb) 
 Яйца (ppb) 
Пчелен мед  (ppb) 
Фураж (ppb) 
MaxSignal® Gentamicin ELISA кит
1014-01
2,5
2,5
5,0
6,26
6,25

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

MaxSignal® Erthromicin ELISA kit - ELISA тест кит за откриване на остатъчни количества еритромицин в месо.

 • Лесни методи за подготовка на пробата с постигане на бързи резултати.
 • Aналитичен добив по-голям от 80%.
 • Бързи и евтини методи на екстрахиране, изискващи по-малко от 40 мин.

MaxSignal®  Erthromicin ELISA китът е конкурентноспособен ензимен имуноанализ за количествено определяне на Erthromicin в проби от месо, риба и скариди.

Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Erthromycin ELISA кит
1093-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Месо
(ppb) 
MaxSignal® Erthromycin ELISA кит
1093-01
2,5

 

към началото на страницата back_to_the_top

 

 


 

MaxSignal®  Spiramysin ELISA kit - ELISA кит за откриване на антибиотика спирамицин в мляко и пчелен мед.

тест за спирамицин в пчелен медMaxSignal®  Spiramycin ELISA test kit е конкурентен ензимен имуноанализ за количествено определяне на спирамицин в проби от пчелен мед и мляко. Предимствата на този тест се изразяват в:

 • получаване на високи нива на възстановяване при използване на евтини и бързи (около 1 час) протоколи за пробоподготовка.
 • висока чувствителност - 10 ppb за проби от мляко и пчелен мед.
 • бърз протокол за оценка на пробата - за по-малко от 50 мин. се получава резултат за 42 сдвоени проби.
 • висока повтаряемост на резултатите
 
Наименование
Каталожен номер
Вид на теста
Бр. тестове в един кит
MaxSignal® Spiramycin ELISA кит
1135-01
ELlSA тест
1x96 ямки

 

Наименование
Кат. номер
Мляко
 (ppb) 
Пчелен мед  (ppb) 
MaxSignal® Spiramycin ELISA кит
1135-01
5
5

 

към началото на страницата back_to_the_top