Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения


Тестове за откриване на остатъчни количества антибиотици в храни

PerkinElmer е един от лидерите в предлагането на тестове и оборудване за контрол на съдържанието на остатъчни антибиотици, като замърсители на храни и фуражи. Perkin Elmer разработва, произвежда и предлага голям набор от бързи и ELISA тестове за откриване на антибиотици в месо, мляко и мляко на прах, пчелен мед, риба, рибни продукти, както и във фуражи.

  ELISA тестове за антибиотици

Тестовете ELISAs включват поне едно антитяло със специфична реакция към определен аналит или антиген и се състоят от следния основен протокол:

 • Течна проба, съдържаща целевия аналит, се добавя в микроямка, която е предварително покрита със специфични за аналита антитела. Всеки целеви аналит в пробата се свързва с антителата.
 • Към микроямката се добавя свързано с ензим антитяло или антиген, което също се свързва със специфичните за аналита антитела, нанесени върху повърхността на микроямката.
 • Добавя св субстрат, който променя цвета си, когато взаимодейства с ензимите, свързани с аналитите или антителата.
 • Промяната на цвета се измерва със спектрофотометър.
 • Количеството на аналита се определя чрез сравняване на резултатите от тестовата проба със стандартна крива на известни концентрации на аналита.
  • pdf Perkin Elmer - лабораторни тестове за откриване на остатъчни количества антибиотици в храни и фуражи - брошура

  ELISA тестовете са с общо наименование MaxSignal® ELISA тест кит и служат за откриване на остатъчни количества от следните антибиотици:

  цена при запитване Запитване за цена


  Описание на тестовете

  Продуктов код Наименование на теста Тест за наличие на:
  1114-01 MaxSignal® Amoxicillin ELISA Kit амоксициклин
  1065-01D MaxSignal® Beta-Lactam ELISA Kit бета-лактам
  1114-01 MaxSignal® Amoxicillin ELISA Kit амоксициклин
  1114-01 MaxSignal® Amoxicillin ELISA Kit амоксициклин
  1013-02F MaxSignal® Chloramphenicol (CAP) ELISA Test Kit хлорамфеникол
  1082-01D MaxSignal® Chlortetracycline ELISA Test Kit хлортетрациклин
  1068-01 MaxSignal® Ciprofloxacin ELISA Test Kit ципрофлоксацин
  1097-01 MaxSignal® Dimetridazole ELISA Test Kit диметридазол
  1083-01D MaxSignal® Doxycycline ELISA Kit доксициклин
  1017-04A MaxSignal® Enrofloxacin ELISA Test Kit енрофлоксацин
  1093-01 MaxSignal® Erythromycin ELISA Test Kit еритромицин
  1107-01 MaxSignal® Florfenicol ELISA Test Kit флорфеникол
  1059-01 MaxSignal® Flumequine ELISA Test Kit флумеквин
  1024-06 MaxSignal® Fluoroquinolone ELISA Kit флуороквинулон
  1020-03F MaxSignal® Furaltadone (AMOZ) ELISA Kit фуралтадон
  1015-03F MaxSignal® Furazolidone (AOZ) ELISA Kit фуразолидон
  1027-01A MaxSignal® Gentamicin ELISA Test Kit гентамицин
  1095-01A MaxSignal® Colistin ELISA Kit колистин
  1206-02 MaxSignal® Lincomycin ELISA Test Kit линкомицин
  1070-02F MaxSignal® Nitrofurantoin (AHD) ELISA Kit нитрофурантоин
  1069-01F MaxSignal® Nitrofurazone (SEM) ELISA Kit нитрофуразон
  1108-01 MaxSignal® Nitroimidazoles ELISA Test Kit нитроимидазоли
  1058-01 MaxSignal® Norfloxacin ELISA Test Kit норфлоксацин
  1113-01 MaxSignal® Ofloxacin ELISA Test Kit офлоксацин
  1205-01 MaxSignal® Oxolinic Acid ELISA Test Kit оксолин
  1081-01D MaxSignal® Oxytetracycline ELISA Kit окситетрациклин
  1014-01 MaxSignal® Streptomycin ELISA Test Kit стрептомицин
  1033-02V MaxSignal® Sulfadiazine ELISA Kit сулфадиазин
  1011-02 MaxSignal® Sulfamethazine ELISA Test Kit сулфаметазин
  1054-01A MaxSignal® Sulfamethoxazole ELISA Test Kit сулфаметоксазол
  1057-01A MaxSignal® Sulfaquinoxaline (SQX) ELISA Test Kit сулфаквиноксалин
  1056-02 MaxSignal® Sulfonamide ELISA Test Kit сулфонамид
  1016-04E MaxSignal® Tetracycline (TET) ELISA Test Kit тетрациклин
  1120-01 MaxSignal® Tilmicosin ELISA Test Kit тилмикозин
  1026-01 MaxSignal® Tylosin ELISA Kit тилозин

  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 792 152

   GSM: 0878 272 225

   офис тел: 02 9733165

   email: