Начало Контакт Произведено в България
Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици Тестове за хормони и други замърсители Тестове за патогени Тестове за бисфенол А Тестове за алергени Тестове за мляко и млечни продукти Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общоразтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Уреди за измерване на pH на вода

Предложените на Вашето внимание многофункционални уреди са предназначени за измерване на няколко параметъра на вода - pH - киселинност/алкалност, ORP - окислително-редукционен потенциал , ISE - йонометрия, EC - електропроводимост и T - температура. Уредите са представени в следните групи: настолни, преносими водоустойчиви, стандартни преносими, джобни водоустойчиви, стандартни джобни и уреди за постоянно измерване на pH на вода.

Вграденото микропроцесорно управление дава възможност за постигане на прецизни резултати, извеждани в числов вид на екрана на голям и удобен за работа LCD дисплей. Получените резултати при настолните уреди могат да бъдат съхранени на компютър или изведени на принтер посредством вградените в уредите USB и RS232 интерфейси.