Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Дезактиватори на микотоксини Витамини за фуражи
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Йонометрия - измерване на активността на йони във вода (ISE)

Йонселективният електрод (ISE) е аналитична техника, използвана за определяне на активността на йони във воден разтвор, чрез измерване на електрическия потенциал.

 • ISE - йонометрия - измерване активността на йони във вода

Предимства на ISE метода

 • относително евтин и лесен за работа.
 • широк диапазон на измерване на концентрацията.
 • измерва активност на йоните и е полезен при биологични и медицински приложения.
 • измерването е в реално време и може да се следи йонната активност с течение на времето.
 • може да бъдат определяни както положително, така и отрицателно заредени йони

ISE има голямо разнообразие от приложения, предвид важността на измерването на йонната активност. Например ISE намира приложение в мониторинга на замърсяването в естествените води (CN-, F-, S-, Cl- и др.), преработката на храни (NO3-, NO2- в консервантите за месо), Ca2 + в млечните продукти и К + в плодови сокове и др.


Комбинирани настолни уреди за измерване на ISE, pH, ORP и температура на вода

Предложени на Вашето внимание са настолни многофункционални уреди за измерване на няколко параметъра на вода - pH, ORP, ISE, EC и температура. Вграденото микропроцесорно управление дава възможност за постигане на прецизни резултати, извеждани в числов вид на екрана на голям и удобен за работа LCD дисплей.

Получените резултати могат да бъдат съхранени на компютър или изведени на принтер посредством вградените в уредите USB и RS232 интерфейси. Предложените уреди оптимизират получените при измерването резултати с използване на температурна компенсация и отговарят на изискваннията за добра лабораторна практика.


 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: