Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Тестове за откриване наличието на хербициди, хормони и други замърсители в храни и вода

Количествени тестове за откриване наличието на хербицида глифозат в зърнени храни и вода


 • Количествени тестове за откриване наличието на хербицида глифозат в зърнени храни и вода

Glyphosate-V на фирма Vicam a Waters Business е количествен метод за измерване съдържанието на хербицида глифозат в зърнени култури и вода. Тестът Glyphosate-V дава възможност за откриване на хербицида глифозат при много ниски нива на замърсяване само за 15 минути.

Glyphosate-V дава като резултат надеждни количествени резултати, подпомагащи управлението и спазването на регулаторните изисквания във фермите, складовете за зърно, производството или в лабораторията за мониторинг на качеството на продукцията. Начинът на работа с теста Glyphosate-V за определяне нивото на глифозат в зърнени храни и вода, изисква много малко обучение или технически умения за получаване на точни и надеждни резултати.


Предимства на бързия количествен тест Glyphosate-V за определяне наличието на хербицида глифозат в зърнени храни и вода

 • Glyphosate-V - бързи количествен тест за определяне на хербицида Глифозат - предимства
 • Точност – тестът дава прецизни резултати, съпоставими с тези на лабораторно оборудване на течна хроматография .
 • Сигурност – елиминира токсичните химикали за калибриране.
 • Простота – не се изискват специални умения за работа с лабораторно оборудване.
 • Икономичност – няма скрити разходи и не се налага използване на представителна проба.
 • Бързина – получаване на действителни резултати само за 15 минути.
 • Чувствителност - граница на откриваемост 0,002 ppm. за вода и 0,025 ppm. за зърнени храни.
 • Широк обхват - измерва максимални нива до 2 ppm. за вода и 0,5 ppm. за зърнени храни.
 • Удобство за работа – може да бъде използван при производствени или лабораторни условия.

Процедура за работа с теста Glyphosate-V за определяне нивото на хербицида глифозат в зърнени храни и вода

Тестове за откриване наличието на хормони в храни

Представените тестове за контрол на съдържанието на хормони в храни са разработени, произвеждани и предлагани на световния пазар от фирма Bioo Scientific , която осигурява широк обхват от ELISA тестове за откриване на хормони в месо, мляко, риба и рибни продукти.

Използването на хормони и анаболи като растежни стимулатори при отглеждането на селскостопански животни е практика, която за съжаление се използва от недобросъветни фермери за извличане на по-лесна печалба. Бета-агонистите, като например кленбутерол, салбутамол, битолтерол, карбутерол и др. се употребяват за подобряване съотношението месо-мазнини при угояваните животни и ускоряване растежа на добитъка - натрупването на телесна маса. Остатъчни количества от използваните хормони и растежни стимулатори се натрупват в организма на третираните с тях животни и съответно получените храни с такъв животински произход, което води до рискове за здравето на потребителите.

 • ELISA тестове за откриване на хормони в храни

Предлаганите тестове MaxSignal® за откриване на хормони и други замърсители в храни са тип ELISA - с имунологично антиген-антитяло разпознаване и фотометрично измерване. Тестовете MaxSignal® могат да бъдат използвани при система за скрининг в месопреработвателни предприятия. Методът на измерване е бърз, чувствителен и значително по-евтин в сравнение с HPLC и GC-MS методите.

 • pdf Bioo Scientific - лабораторни тестове за откриване на хормони в храни - брошура
 • pdf Bioo Scientific - лабораторни тестове за откриване на замърсители в храни - брошура

ELISA тестовете са с общо наименование MaxSignal® ELISA тест кит, съдържат 96 броя тестове в един кит и служат за откриване на следните хормони и замърсители в храни:


Описание на ELISA тестовете за откриване на хормони

Продуктов код Наименование на теста Тест за наличие на:
1073-01B MaxSignal® Avermectins ELISA Test Kit - авермектини
1123-03 MaxSignal® Amantadine ELISA Kit - амантадин
1121-01 MaxSignal® Benzalkonium Chloride ELISA Test Kit - бензалкониев хлорид
1009-03 MaxSignal® Beta-Agonist ELISA Test Kit - бета агонисти
1085-01 MaxSignal® Boldenone ELISA Test Kit - болденон
1115-01 MaxSignal® Brombuterol ELISA Kit - бромбутерол
1025-02 MaxSignal® Cimaterol ELISA Test Kit - циматерол
1021-01 MaxSignal® Clenbuterol ELISA Test Kit - кленбутерол
1092-01 MaxSignal® Clonidine ELISA Test Kit - клонидин
1096-02 MaxSignal® Cyproheptadine ELISA Test Kit - ципрохептадин
1012-01 MaxSignal® Diethylstilbestrol (DES) ELISA Test Kit - диетилстилбестрол
1112-03 MaxSignal® Dexamethasone ELISA Test Kit - дексаметазон
1010-01 MaxSignal® Diazepam ELISA Test Kit - диазепам
1097-01 MaxSignal® Dimetridazole ELISA Test Kit - диметридазол
1104-01 MaxSignal® Doramectin ELISA Test Kit - дорамектин
1079-01 MaxSignal® Mabuterol ELISA Kit - мабутерол
1075-01 MaxSignal® Monensin ELISA Test Kit - монензин
1086-01 MaxSignal® Nandrolone ELISA Test Kit - нандролон
1076-01 MaxSignal® Nicarbazin ELISA Test Kit - никарбазин
1108-01 MaxSignal® Nitroimidazoles ELISA Test Kit - нитроимидазоли
1008-03 MaxSignal® Ractopamine ELISA Test Kit - рактопамин
1022-01 MaxSignal® Salbutamol ELISA Kit - салбутамол
1078-01 MaxSignal® Terbutaline ELISA Kit - тербуталин
1089-01 MaxSignal® Trenbolone ELISA Test Kit - тренболон
1071-01 MaxSignal® Zeranol ELISA Kit - зеранол
1031-04 MaxSignal® Zilpaterol ELISA Test Kit - зилпатерол • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: