Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Тестове за откриване на хормони и други замърсители в храни

 • тестове за откриване на хормони и други замърсители в храни

Представените тестове за контрол на съдържанието на хормони в храни са разработени, произвеждани и предлагани на световния пазар от фирма Bioo Scientific , която осигурява широк обхват от ELISA тестове за откриване на хормони в месо, мляко, риба и рибни продукти.

Използването на хормони и анаболи като растежни стимулатори при отглеждането на селскостопански животни е практика, която за съжаление се използва от недобросъветни фермери за извличане на по-лесна печалба. Бета-агонистите, като например кленбутерол, салбутамол, битолтерол, карбутерол и др. се употребяват за подобряване съотношението месо-мазнини при угояваните животни и ускоряване растежа на добитъка - натрупването на телесна маса. Остатъчни количества от използваните хормони и растежни стимулатори се натрупват в организма на третираните с тях животни и съответно получените храни с такъв животински произход, което води до рискове за здравето на потребителите.

 • ELISA тестове за откриване на хормони в храни

Предлаганите тестове MaxSignal® за откриване на хормони и други замърсители в храни са тип ELISA - с имунологично антиген-антитяло разпознаване и фотометрично измерване. Тестовете MaxSignal® могат да бъдат използвани при система за скрининг в месопреработвателни предприятия. Методът на измерване е бърз, чувствителен и значително по-евтин в сравнение с HPLC и GC-MS методите.

 • pdf Bioo Scientific - лабораторни тестове за откриване на хормони в храни - брошура
 • pdf Bioo Scientific - лабораторни тестове за откриване на замърсители в храни - брошура

ELISA тестовете са с общо наименование MaxSignal® ELISA тест кит, съдържат 96 броя тестове в един кит и служат за откриване на следните хормони и замърсители в храни:


Описание на тестовете

Продуктов код Наименование на теста Тест за наличие на:
1073-01B MaxSignal® Avermectins ELISA Test Kit - авермектини
1123-03 MaxSignal® Amantadine ELISA Kit - амантадин
1121-01 MaxSignal® Benzalkonium Chloride ELISA Test Kit - бензалкониев хлорид
1009-03 MaxSignal® Beta-Agonist ELISA Test Kit - бета агонисти
1085-01 MaxSignal® Boldenone ELISA Test Kit - болденон
1115-01 MaxSignal® Brombuterol ELISA Kit - бромбутерол
1025-02 MaxSignal® Cimaterol ELISA Test Kit - циматерол
1021-01 MaxSignal® Clenbuterol ELISA Test Kit - кленбутерол
1092-01 MaxSignal® Clonidine ELISA Test Kit - клонидин
1096-02 MaxSignal® Cyproheptadine ELISA Test Kit - ципрохептадин
1012-01 MaxSignal® Diethylstilbestrol (DES) ELISA Test Kit - диетилстилбестрол
1112-03 MaxSignal® Dexamethasone ELISA Test Kit - дексаметазон
1010-01 MaxSignal® Diazepam ELISA Test Kit - диазепам
1097-01 MaxSignal® Dimetridazole ELISA Test Kit - диметридазол
1104-01 MaxSignal® Doramectin ELISA Test Kit - дорамектин
1079-01 MaxSignal® Mabuterol ELISA Kit - мабутерол
1075-01 MaxSignal® Monensin ELISA Test Kit - монензин
1086-01 MaxSignal® Nandrolone ELISA Test Kit - нандролон
1076-01 MaxSignal® Nicarbazin ELISA Test Kit - никарбазин
1108-01 MaxSignal® Nitroimidazoles ELISA Test Kit - нитроимидазоли
1008-03 MaxSignal® Ractopamine ELISA Test Kit - рактопамин
1022-01 MaxSignal® Salbutamol ELISA Kit - салбутамол
1078-01 MaxSignal® Terbutaline ELISA Kit - тербуталин
1089-01 MaxSignal® Trenbolone ELISA Test Kit - тренболон
1071-01 MaxSignal® Zeranol ELISA Kit - зеранол
1031-04 MaxSignal® Zilpaterol ELISA Test Kit - зилпатерол • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878792152

  GSM: 0878272225

  офис тел: 02 9733165

  email: