Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Тестове за откриване наличието на хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители в храни

Представените тестове за контрол на съдържанието на хормони и ветеринарни лекарства в храни са разработени, произвеждани и предлагани на световния пазар от фирма PerkinElmer , която осигурява широк обхват от ELISA тестове за откриване на хормони и други замърсители в месо, мляко, риба и рибни продукти.

Използването на хормони и анаболи като растежни стимулатори при отглеждането на селскостопански животни е практика, която за съжаление се използва от недобросъветни фермери за извличане на по-лесна печалба. Бета-агонистите, като например кленбутерол, салбутамол, битолтерол, карбутерол и др. се употребяват за подобряване съотношението месо-мазнини при угояваните животни и ускоряване растежа на добитъка - натрупването на телесна маса. Остатъчни количества от използваните хормони и растежни стимулатори се натрупват в организма на третираните с тях животни и съответно получените храни с такъв животински произход, което води до рискове за здравето на потребителите.

 • ELISA тестове за откриване на хормони в храни

Предлаганите тестове MaxSignal® за откриване на хормони и други замърсители в храни са тип ELISA - с имунологично антиген-антитяло разпознаване и фотометрично измерване. Тестовете MaxSignal® могат да бъдат използвани при система за скрининг в месопреработвателни предприятия. Методът на измерване е бърз, чувствителен и значително по-евтин в сравнение с HPLC и GC-MS методите.

 • pdf PerkinElmer - лабораторни тестове за откриване на хормони в храни - брошура
 • pdf PerkinElmer - лабораторни тестове за откриване на замърсители в храни - брошура


Описание на ELISA тестовете за откриване на хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители в храни

Продуктов код Наименование на теста Тест за наличие на:
1073-01B MaxSignal® Avermectins ELISA Test Kit - авермектини
1123-03 MaxSignal® Amantadine ELISA Kit - амантадин
1121-01 MaxSignal® Benzalkonium Chloride ELISA Test Kit - бензалкониев хлорид
1009-03 MaxSignal® Beta-Agonist ELISA Test Kit - бета агонисти
1085-01 MaxSignal® Boldenone ELISA Test Kit - болденон
1115-01 MaxSignal® Brombuterol ELISA Kit - бромбутерол
1025-02 MaxSignal® Cimaterol ELISA Test Kit - циматерол
1021-01 MaxSignal® Clenbuterol ELISA Test Kit - кленбутерол
1092-01 MaxSignal® Clonidine ELISA Test Kit - клонидин
1096-02 MaxSignal® Cyproheptadine ELISA Test Kit - ципрохептадин
1012-01 MaxSignal® Diethylstilbestrol (DES) ELISA Test Kit - диетилстилбестрол
1112-03 MaxSignal® Dexamethasone ELISA Test Kit - дексаметазон
1010-01 MaxSignal® Diazepam ELISA Test Kit - диазепам
1097-01 MaxSignal® Dimetridazole ELISA Test Kit - диметридазол
1104-01 MaxSignal® Doramectin ELISA Test Kit - дорамектин
1098-01 MaxSignal® Carbendazim ELISA Kit - карбендазим
1079-01 MaxSignal® Mabuterol ELISA Kit - мабутерол
1077-01 MaxSignal® Melamine ELISA Kit - меламин
1075-01 MaxSignal® Monensin ELISA Test Kit - монензин
1086-01 MaxSignal® Nandrolone ELISA Test Kit - нандролон
1076-01 MaxSignal® Nicarbazin ELISA Test Kit - никарбазин
1108-01 MaxSignal® Nitroimidazoles ELISA Test Kit - нитроимидазоли
1008-03 MaxSignal® Ractopamine ELISA Test Kit - рактопамин
1034-02 MaxSignal® Saxitoxin ELISA Kit - сакситоксин
1022-01 MaxSignal® Salbutamol ELISA Kit - салбутамол
1078-01 MaxSignal® Terbutaline ELISA Kit - тербуталин
1089-01 MaxSignal® Trenbolone ELISA Test Kit - тренболон
1032-09 MaxSignal® Histamine ELISA Test Kit - хистамин
1071-01 MaxSignal® Zeranol ELISA Kit - зеранол
1031-04 MaxSignal® Zilpaterol ELISA Test Kit - зилпатерол • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: