Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Дезактиватори на микотоксини Витамини за фуражи
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Тестове за определяне на
генетично модифицирани организми - ГМО

Генетично модифицираните организми (ГМО) са организми, чийто генетичен материал е променен чрез биотехнологии, което води до уникални характеристики, които могат да предложат повишени добиви или повишена устойчивост на вредители. Въпреки, че ГМО имат потенциала да осигурят значителни ползи в селското стопанство, тяхното присъствие в храните и фуражите поражда опасения относно потенциалните въздействия върху здравето и околната среда.

Много държави са въвели разпоредби, които управляват етикетирането и продажбата на продукти, съдържащи ГМО. Това доведе до повишено търсене на точни и ефективни решения за тестване на ГМО, които не само осигуряват съответствие с регулаторните изисквания, но също така насърчават прозрачността при производството и доверието на потребителите във веригите за доставка на храни.

  • продукти без генетично модифицирани организми ГМО

Предложените на Вашeто внимание решения за откриване на генетично модифицирани организми ГМО включват:


  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 792 152

    GSM: 0878 272 225

    офис тел: 02 9733165

    email: