Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Дезактиватори на микотоксини Витамини за фуражи
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Количествени тестове за откриване наличието на хербицида глифозат в зърнени храни и вода


цена при запитване Запитване за цена


 • Количествени тестове за откриване наличието на хербицида глифозат в зърнени храни и вода

Glyphosate-V на фирма Vicam a Waters Business е количествен метод за измерване съдържанието на хербицида глифозат в зърнени култури и вода. Тестът Glyphosate-V дава възможност за откриване на хербицида глифозат с граница на откриваемост от 0,002 ppm. за вода и 0,025 ppm. за зърнени храни, в рамките на 15 минути, без да е неоходима работа в лабораторна обстановка.

Glyphosate-V дава като резултат надеждни количествени резултати, подпомагащи управлението и спазването на регулаторните изисквания във фермите, складовете за зърно, производството или в лабораторията за мониторинг на качеството на продукцията. Начинът на работа с теста Glyphosate-V за определяне нивото на глифозат в зърнени храни и вода, изисква много малко обучение или технически умения за получаване на точни и надеждни резултати.


Предимства на бързия количествен тест Glyphosate-V за определяне наличието на хербицида глифозат в зърнени храни и вода

 • Glyphosate-V - бързи количествен тест за определяне на хербицида Глифозат - предимства
 • Точност – тестът дава прецизни резултати, съпоставими с тези на лабораторно оборудване на течна хроматография .
 • Сигурност – елиминира токсичните химикали за калибриране.
 • Простота – не се изискват специални умения за работа с лабораторно оборудване.
 • Икономичност – няма скрити разходи и не се налага използване на представителна проба.
 • Бързина – получаване на действителни резултати само за 15 минути.
 • Чувствителност - граница на откриваемост 0,002 ppm. за вода и 0,025 ppm. за зърнени храни.
 • Широк обхват - измерва максимални нива до 2 ppm. за вода и 0,5 ppm. за зърнени храни.
 • Удобство за работа – може да бъде използван при производствени или лабораторни условия.

Процедура за работа с теста Glyphosate-V за определяне нивото на
хербицида глифозат в зърнени храни и вода
 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: