Начало Контакт За дома и офиса
Влагомери за зърно, семена, кафе, сено и слама Тестове за алергени в храни Тестове за антибиотици в храни Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици в мляко Тестове за патогени в храни Тестове за хербицида глифозат Тестове за хормони, ветеринарни лекарства и други замърсители на храни и вода Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения


Откриване на генетично модифицирани организми (ГМО)

Генетично модифицирани организми (ГМО) са растения и животни в чийто геном са били изкуствено вмъкнати ДНК фрагменти от чужди видове. Въпреки постоянната загриженост на обществото за безопасността на храни, съдържащи ГМО, тяхното предлагане нараства. От 2004 г. във всички държави-членки на ЕС, ГМО храните трябва да получат разрешение, преди да навлязат на пазара. Това се отнася за ГМО, използвани в храни, фуражи и за семена за генетично модифицирани култури.

  • PCR тестове за определяне на ГМО

Основна политика на ЕС по отношение на производството и предлагането на храни и фуражи са строгите стандарти за безопасност и свободата на избор за потребителите. Разработването и прилагането на надеждни методи за откриване и количествен анализ бяха от съществено значение за прилагането на правилата на ЕС за етикетиране. Необходимостта от наблюдение и проверка на присъствието и количеството на ГМО в селскостопански култури и в продукти, получени от тях, генерира търсене на аналитични методи, способни да идентифицират и определят количествено въведената ДНК или протеини на трансгенни организми, тъй като тези компоненти се считат за основни ГМО съставки. Generon предлага методи, базирани на откриване на ДНК с помощта на техники за амплификация на нуклеинови киселини.


PCR тестове за откриване на генетично модифицирани организми ГМО

MODIfinder е продуктова линия, разработена от Generon с първокачествени молекулярно-биологични реагенти, за да предостави на клиента PCR тестове за откриване и количествено определяне на генетично модифицирани организми (ГМО), в съответствие с нормите на ЕС. Използването на продуктите MODIfinder, заедно с подходящ метод за екстракция на ДНК, позволява тестване за наличие на ГМО в различни матрици: насипни сурови съставки, полуфабрикати и готови продукти.

цена при запитване Запитване за цена


Продуктов код Описание на теста Маркери Бр. тестове в кит
PGE01A-50 MODIfinder - GMO detection kit p35S CaMV 50
PGE01Q-50 MODIfinder - Quantitative GMO detection kit p35S CaMV 50
PGE03A-50 MODIfinder - GMO detection kit t35S CaMV 50
PGE04A-50 MODIfinder - GMO detection kit tNOS 50
PGE04Q-50 MODIfinder - Quantitative GMO detection kit tNOS 50
PGE05A-50 MultiSCREEN 2-plex kit p35S/tNOS 50
PGE07A-50 MODIfinder - GMO detection kit nptII 50
PGE14A-50 MODIfinder - GMO detection kit pat 50
PGE15A-50 MODIfinder - GMO detection kit bar 50
PGE16A-50 MODIfinder - GMO detection kit cp4-epsps 50
PGE17A-50 MODIfinder - GMO detection kit p34S FMV 50
PGE25A-50 MODIfinder - GMO detection kit cry1Ab/Ac 50
PGE26A-C-50 4-plex kit with internal control p35S/tNOS/pFMV 50
PGE27A-50 MODIfinder - GMO detection kit pNOS 50
PGE32A-50 MODIfinder - 3-plex GMO detection kit nptII/pat/cp4-epsps 50
PGE34A-50 MODIfinder - 4-plex GMO detection kit p35S/tNOS/pFMV/bar 50
PGE35A-50 MODIfinder - 4-plex GMO detection kit nptII/pat/cp4-epsps/pNOS 50
PGE37A-50 MODIfinder - GMO detection kit tE9 50
PGE39A-50 MODIfinder - 2-plex GMO detection kit CaMV/FMV 50
PGE40A-50 MODIfinder - 2-plex GMO detection kit pFMV/nptII 50
PGE42A-50 MODIfinder - 4-plex GMO detection kit cp4-epsps/pat/bar/nptII 50
PGE47A-50 MODIfinder - 4-plex GMO detection kit p35S/tNOS/pFMV/t35S 50
PGE51A-50 MODIfinder - 2-plex GMO detection kit t35S/pat+bar 50
PGE52A-50 MODIfinder - 2-plex GMO detection kit t35S/pFMV 50
PGE53A-50 MODIfinder - 2-plex GMO detection kit cp4-epsps/pat 50
PGE54A-50 MODIfinder - 2-plex GMO detection kit nptII/bar 50

1 2 3 4

  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 792 152

    GSM: 0878 272 225

    офис тел: 02 9733165

    email:

1 2 3 4