Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

  vicam immunoaffinity columns

AOZ HPLC комбинирани имуноафинитетни колонки за едновременно определяне на афлатоксини, охратоксин и зеараленон

Афлатоксин, охратоксин А (OTA) и зеараленон (ZEA) са микотоксини - продукт на естествено намиращи се в природата плесени и гъби. Афлатоксинът е канцероген от Група 1, доказано предизвикващ рак при човека, а OTA и ZEA предизвикват редица болести при хората и животните. Приемането на замърсена с OTA храна уврежда бъбреците при хора и животни. Европейският съюз ограничава допустимите нива на афлатоксин B1 до ниво от 2µg/kg и OTA до 3 µg/kg.

 • AOZ HPLC комбинирани имуноафинитетни колонки за едновременно определяне на афлатоксини, охратоксин и зеараленон

AOZ HPLC е специално разработен от Vicam тест, който използва една колонка за едновременно определяне на афлатоксините B1, B2, G1 и G2, OTA (афлатоксин, охратоксин А) и ZEA (зеараленон). Имуноафинитетните колонки са разработени от Vicam за работа с HPLC оборудване. Методът на измерване използва принципа на моноклонална имуноафинитетна хроматография, като дава бързи и прецизни резултати. Нивото на отчитаното замъсяване е от 0,1 до 100 микрограма/кг. - за афлатоксини, от 0,25 до 100 микрограма/кг. - за OTA и от 5 до 1000 микрограма/кг. - за ZEA.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: