Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

  vicam immunoaffinity columns

AflaOchra HPLC имуноафинитетни колонки за едновременно определяне на афлатоксини и охратоксин

AflaOchra HPLC - тестът на фирма Vicam е надежден комбиниран тест за едновременно определяне на афлатоксините B1, B2, G1, G2 и охратоксин. Методът използва моноклонална афинитетна хроматография, базирана на антитела. AflaOchra HPLC - тестът дава прецизни числени резултати в обхвата микрограми на килограм (µg/kg) или брой части от милиард (ppb).

 • AflaOchra HPLC имуноафинитетни колонки за едновременно определяне на афлатоксини и охратоксин

Афлатоксин и охратоксин А са токсини - продукт на естествено намиращи се в природата плесени и гъби. Афлатоксинът е канцероген от Група 1, доказано предизвикващ рак при човека, а OTA предизвиква редица болести при хората и животните. Приемането на замърсена с OTA храна уврежда бъбреците при хора и животни.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: