Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Преносими водоустойчиви уреди за измерване на EC/TDS на вода

Предложените на Вашето внимание преносими водоустойчиви уреди AD330 и AD332 са предназначени за измерване на електропроводимост, TDS - общо количество разтворени твърди вещества и температура на вода, а уредът AD331 - за измерване на електропроводимост и температура на вода.

Вграденото микропроцесорно управление дава възможност за постигане на прецизни резултати, извеждани в числов вид на екрана на голям и удобен за работа LCD дисплей. Уредите AD330, AD331 и AD332 отговарят на изискванията за добра лабораторна практика - GLP. При AD332 получените резултати могат да бъдат съхранени на компютър или изведени на принтер, посредством RS232 интерфейс.

  • "Норком" ЕООД

  • GSM: 0878 792 152

    GSM: 0878 272 225

    офис тел: 02 9733165

    email: