Начало Контакт Произведено в България
Тестове за микотоксини Тестове за антибиотици Тестове за хормони и други замърсители Тестове за патогени Тестове за бисфенол А Тестове за алергени Тестове за мляко и млечни продукти Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общоразтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Romer Labs - AgraQuant® ELISA количествени тестове за определяне на алергени в храни

  • AgraQuant® ELISA количествени тестове за определяне на алергени в храни

AgraQuant Allergen Plus ELISA са тестови китове за установяване наличието на алергени в храни. Този тип тестове използват технологията ELISA, тип сандвич, заедно с бърза процедура за екстрахиране. AgraQuant Allergen Plus ELISA тестови китове могат да бъдат използвани при анализи на храни (както сурови продукти, така и обработени храни), проби от повърхности, както и за тестване на води.

Всеки кит е окомплектован със стандарти, микротитърни кладенчета с нанесено антитяло, екстрахиращи капсули, промиващ буфер, конюгат, субстрат и стопиращ разтвор.

  • pdf Romer Labs - AgraQuant® Plus ELISA количествени тестове за определяне на алергени в храни - брошура

Характеристики на AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестовете за откриване на алергени в храни

Тест Кит Продуктов номер Количествен диапазон Граница на откриваемост
AgraQuant® Allergen Plus - бадем COKAL0748F 1 – 25 ppm 0.5 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - казеин COKAL1248F 1 – 25 ppm 0.2 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - кашу COKAL3148F 1 – 25 ppm 1 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - яйца COKAL1848F 1 – 25 ppm 0.5 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - лешници COKAL0348F 2 – 25 ppm 1 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - макадамия COKAL1648F 1 – 25 ppm 1 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - горчица COKAL2148F 1 – 25 ppm 0.5 ppm
AgraQuant® Allergen Plus - фъстък COKAL0148F 1 – 25 ppm 0.5 ppmПроцедура за работа с AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестове за наличие на алергени в храни

Процедура за работа с AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестове - стъпка 1 1. Претеглете 1 гр. проба и заедно с екстрахиращата добавка 1 § 2 ги сложете в празна центрофужна епруветка.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестове - стъпка 2 2. Загрейте дестилирана вода до 80 – 100º С и добавете 20 мл. гореща, но не вряла вода в центрофужната епруветка.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестове - стъпка 3 3. Разтръскайте енергично тубата за 15 секунди до разтваряне на пробата и капсулите.
Процедура за работа с AgraQuant® Allergen Plus ELISA тестове - стъпка 4 4. Прехвърлете аликвотна част от екстракта в 1,5 или 2 мл. епруветка и центрофугирайте при 8000 G за 5 мин. или алтернативно – филтрирайте през нагънат филтър и използвайте филтрата за извършване на теста.
AgraQuant®ELISA-PLUS