Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

  vicam immunoaffinity columns


Afla B имуноафинитетни колонки

Vicam Afla B имуноафинитетните колонки служат за изолиране и отчитане на афлатоксини B1 и B2 в зърнени храни, фуражи и ядки с използване на принципа на моноклонална имуноафинитетна хроматография.

Vicam Afla B имуноафинитетните колонки са подходящи за работа с Vicam Series 4EX Флуорометър или с HPLC оборудване.

 • Afla B имуноафинитетни колонки за HPLC тестове за определяне на афлатоксини

При работа с Vicam Series 4EX Флуорометър, като резултат се получава общото замърсяване на пробата с микотоксини Afla B1 и B2, докато при измерване с HPLC оборудване, може да се отдели само замърсяването с микотоксин Afla B1. Методът е чувствителен, удобен и бърз - измерването може да бъде извършено в рамките на 10 мин.

Използването на Vicam AflaB имуноафинитетни колонки дава прецизни резултати, като нивото на отчитаното замъсяване при зърнени храни, фуражи и ядки е от 1 до 300 ppb. При използване на HPLC оборудване долната граница на чувствителност е 0,05 ppt.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: