Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Уред за измерване на микотоксини - Vicam Series 4EX Флуорометър

Флуорометърът Vicam Series-4EX е специално проектиран уред за количествено измерване нивото на микотоксини в храни и фуражи. За изготвяне на необходимите за измерването проби се използват специализирани Vicam имуноафинитетни колонки.

Специализираният уред за измерване на микотоксини Vicam Series-4EX дава прецизни резултати, сравними с точността на HPLC оборудване. Резултатите от измерването се изписват на дисплея на уреда и се разпечатват на вградено принтиращо устройство. Уредът Vicam Series-4EX разполага с достатъчен капацитет за съхраняване на всички VICAM микотоксикологични протоколи и калибриращи нива, както и на резултатите от 200 теста. Резултатите от измерванията се показват в числов вид в съответните мерни единици - ppm, ppb, ppt, mg/kg, µg/kg, или ng/kg.Имуноафинитетни колонки за измерване на микотоксини с Vicam флуорометър
  Базов пакет за измерване на микотоксини на фирма Vicam

 • Базов пакет за прецизно количествено измерване на микотоксини на фирма Vicam a Group of Waters


Начин на работа с Vicam Series 4EX флуорометър за измерване на микотоксини


 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: