Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

  vicam immunoaffinity columns


Имуноафинитетни колонки за определяне на микотоксина зеараленон - ZearalaTest HPLC

 • ZearalaTest HPLC имуноафинитетни колонки за определяне на микотоксина зеараленон

Vicam ZearalaTest имуноафинитетните колонки са подходящи за определяне съдържанието на микотоксина зеараленон с помощта на специализиран уред за измерване на микотоксини Vicam Series 4EX Флуорометър или с HPLC оборудване. Методът на измерване използва принципа на моноклонална имуноафинитетна хроматография, като изолира и отчита микотоксина зеараленон в пшеница и царевица. Методът е изключително лесен и измерването може да бъде извършено в рамките на 15 мин. Измерването дава прецизни резултати, като нивото на отчитаното замъсяване при зърнени храни, фуражи и ядки е от 0,1 ppm до 5 ppm.

Зеараленонът е естрогенен микотоксин, продуциран от гъбичките Fusarium graminearum. При концентрация във фуража от около 1 ppm, зеараленонът предизвиква феминизация при животните. Високите му концентрации (50-100 ppm) водят до нарушаване на репродуктивните способности, аборти, висока смъртност при новородените животни.

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: