Начало Контакт Произведено в България
Влагомери за зърно, семена и кафе Тестове за алергени Тестове за антибиотици Тестове за бисфенол А Тестове за видове месо и съставки в храни Тестове за ГМО Тестове за микотоксини Тестове за мляко Тестове за патогени Тестове за хормони и други замърсители Тестове за хигиена на повърхности
Комбинирани тестове pH тест EC/TDS (електропроводимост / общо разтворени вещества) тест ORP (окислително-редукционен потенциал) тест ISE (йонометрия) тест DO (разтворен кислород) тест
Лабораторно оборудване Лабораторни консумативи
Аналитични лабораторни центрофуги Клинични лабораторни центрофуги Ветеринарни лабораторни центрофуги Лабораторни центрофуги за тестване на асфалт Лабораторни центрофуги за учебни заведения

Бързи количествени тестове за микотоксини в храни и фуражи

 • Afla-V - бърз количествен тест за определяне на афлатоксини в зърнени храни и ядки

Бързите тестове за количествено измерване на микотоксини в храни и фуражи, които фирма VICAM a Waters business - САЩ предлага на световния пазар, не изискват работа в лабораторни условия и специализирано обучение за работа с лабораторно оборудване.

Предлаганите бързи количествени тестове за определяне съдържанието на микотоксини в храни и фуражи са предназначени за текущ контрол за евентуално замърсяване с микотоксини на зърнени култури в процеса на тяхното производство и съхранение.

Процедурата по приготвяне на пробата вкючва едно разреждане и пести време и материали. Тестът се извършва за по-малко от 5 минути (без времето за приготвяне на пробата). За отчитане на резултатите се използва специален четец - Vertu™, на чийто екран в числов вид се изписва съдържанието на измервания микотоксин в съответните мерни единици - ppm, ppb, ppt, mg/kg, µg/kg, или ng/kg.

Видове тестове за количествено измерване на микотоксини

 • НОВО! T2/HT2 AQUA - определяне съдържанието на микотоксини T2/HT2 в зърнени култури и храни
 • НОВО! Myco 5-in-1 plus - определяне съдържанието на афлатоксин, охратоксин, ДОН, фумонизин, зеараленон и T2/HT2 с еднократна процедура за извличане на пробата
 • Afla-V - определяне съдържанието на афлатоксини в зърнени храни и ядки
 • Afla-V AQUA - определяне съдържанието на афлатоксини в царевица и ядки, без използване на органични разтворители
 • DON-V - определяне съдържанието на деоксиниваленол (ДОН)
 • FUMO-V - определяне съдържанието на фумонизини в царевица
 • FUMO-V AQUA - определяне съдържанието на фумонизини, без използване на органични разтворители
 • Ochra-V AQUA - определяне съдържанието на охратоксин, без използване на органични разтворители
 • Afla M1-V - определяне на афлатоксин М1 в мляко

 • "Норком" ЕООД

 • GSM: 0878 792 152

  GSM: 0878 272 225

  офис тел: 02 9733165

  email: